Boer baas over eigen waterhuishouding

ZUIDWOLDE - Drainage is voor boeren de meest gebruikelijke manier om overtollig water uit hun land af te voeren. Maar daarmee spoel je ook snel meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit in sloten en beken. En wat doe je in droge tijden als je juist water in je land wilt hebben?

Veehouder Nico Neppelenbroek uit Zuidwolde bedacht een speciaal drainagesysteem waarmee alles kan. Boer blij, waterschap blij. Drie jaar geleden bouwde hij zelf een maquette en vandaag werd het hele systeem in het groot in werking gezet.

Twee kanten op
Neppelenbroek heeft drainage aangelegd in zijn land. Die buizen staan in verbinding met grote waterputten in zijn weilanden. De putten staan weer in verbinding met een forse sloot van het waterschap. In de putten zitten schuiven en schotten waardoor verschillende waterniveaus mogelijk zijn. Het systeem kan twee kanten op werken: bij droog weer laat Neppelenbroek water van de sloot naar zijn land lopen, bij nat weer buffert het water in de put zodat niet al het water afgevoerd wordt via de sloot.

Ook beter voor gras en gewas
"Het weer wordt extremer. In 2014 had ik hier veel wateroverlast, nu kan ik zelf en beter het water beheersen", zegt Neppelenbroek terwijl hij de schotten in de putten demonstreert. Het waterschap is blij. "Doordat het water langer in het land van Neppelenbroek blijft, spoelen ook meststoffen en bestrijdingsmiddelen niet onmiddellijk weg. Beter voor het gras of gewas van de boer en beter voor de waterkwaliteit in de beken en sloten" vertelt bestuurder Henk Oegema van Waterschap Drent Overijsselse Delta. "En ook bij droogte heeft het voordeel voor de boer."

Grondverbetering helpt ook
"Zie het maar als een kinderzandbak: bij een flinke regenbui is het zand drijfnat, maar daarna ook zo weer droog. Hoe meer organische stof je aan het zand toevoegt, hoe zwarter het wordt en hoe meer stoffen en water het vast kan houden. Ook daar zijn we hier mee bezig."

Voorbeeldboer
Het waterschap hoopt dat andere boeren Neppelbroek's voorbeeld zullen volgen. Het waterschap heeft geld beschikbaar voor beperkte financiële steun uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In de hoop dat ze met creatieve plannen komen en ook zelf willen investeren. Boeren die ideeën op willen doen mogen een kijkje komen nemen bij boer Neppelenbroek in Zuidwolde.
Deel dit artikel: