Miljoenen voor mooiere binnenstad Coevorden: 'We verwachten een vliegwieleffect'

COEVORDEN - De binnenstad van Coevorden moet weer gaan stralen en daarom investeren de gemeente, de provincie en ondernemers 4,5 miljoen euro. Leegstand wordt aangepakt, er worden panden opgeknapt en er wordt bekeken hoe aan de rijke historie van de stad verdiend kan worden.

De plannen werden vanmorgen toegelicht door wethouder Jan Zwiers, programmamanager Henk-Jan ten Brink, Klaas Lamberink van het centrummanagement en Roeland Hup van de stuurgroep. De partijen hebben samen een zogeheten visie gemaakt en vanaf 1 januari moet er stapsgewijs gewerkt worden aan een betere binnenstad.

Vliegwieleffect
Wethouder Zwiers: "Coevorden moet weer gaan stralen. We verwachten dat die 4,5 miljoen euro een vliegwieleffect zal hebben. De tijd is er rijp voor om nu echt concrete stappen te zetten. De neuzen staan nu echt dezelfde kant op."

Er zijn vier pijlers onder het plan. Voor het onderdeel vastgoed is 1,9 miljoen euro beschikbaar. "Het gaat daarbij om zaken als verhuisregelingen, het aanpakken van leegstand en het opknappen van gevels. Ondernemers kunnen daarvoor 50 procent subsidie krijgen tot een bepaald maximum", zegt Henk-Jan ten Brink.

Verder komt er een onderzoek naar de toekomst van de huidige Markt en de haven. "Het moet er gezelliger worden, met terrasjes en horeca, maar misschien ook met een grotere haven."

Ambachtelijke bedrijvigheid
Ook de Weeshuisweide wordt onder de loep genomen. "Vanaf die plek heb je het mooiste zicht op het kasteel, daar moeten we veel meer mee doen. We zouden daar graag ambachtelijke bedrijvigheid zien. Bijvoorbeeld een stadsboerderij en een brouwerij", aldus wethouder Zwiers.

De vierde pijler is een betere fysieke inrichting van de binnenstad. Dan gaat het om zaken als bestrating, verlichting en openbaar groen. "We geloven er echt in en denken dat Coevorden weer een vitaal centrum kan krijgen, waarin we goed met elkaar optrekken. De tijd is er rijp voor", stelt Klaas Lamberink.

Zwiers: "We zien Coevorden als een historische stad, met reuring, met water in de stad, waar je ook nog eens fijn kunt winkelen."
Deel dit artikel: