​Komt er een einde aan het gesteggel over de hoogte van windmolens in Emmen?

EMMEN/ENSCHEDE - Windmolenbouwer Raedthuys is niet van plan om te stoppen met de windmolenplannen in Emmen.
Dat zegt directeur windenergie Arthur Vermeulen. “Het is een klein verschil tussen wel en niet realiseren. Wij staan op het punt om miljoenen te investeren.”

Raedthuys is sinds 2000 bezig met de plannen om windmolens in Emmen neer te zetten op drie locaties in de gemeente:Ook zijn er drie andere ontwikkelaars bij de planvorming betrokken. Vorig zomer werden de spelregels omtrent het bouwen van windmolens door de gemeenteraad vastgesteld. Zo is vastgelegd dat windmolens maximaal 149 meter hoog mogen zijn. Hoger mag, maar alleen als de bewoners het daar mee eens zijn. En op dat punt is het overleg een dikke maand geleden gestaakt door de ontwikkelaars.Volgens de bouwers van de windturbines kan een windpark met turbines van 149 meter niet uit, volgens omwonenden wel. “Wij hebben een deskundigenrapport laten maken waaruit blijkt dat een dergelijk windpark wel rendabel kan zijn”, zegt Eddy Heuzeveldt, die namens de drie bewonersgroepen spreekt.

Maar volgens Vermeulen kan dat niet. “Om iets te bewijzen in de toekomst moet je een glazen bol hebben. Die hebben we niet. Subsidies worden steeds lager en als je de ontwikkelingen wilt bijhouden is de kans levensgroot dat je straks met een windpark zit, dat je financieel niet rond krijgt."

Achterhaald
Waarom is er dan nu, als er al zeventien jaar aan windmolenplannen in Emmen gewerkt wordt, gesteggel ontstaan over de hoogte van de windmolens? “Toen de spelregels bekend werden gemaakt, onder meer over de hoogte van 149 meter, kon zo’n windpark uit”, legt Vermeulen uit. “De innovaties gaan zo snel op dat gebied. 149 meter is nu achterhaald. De subsidies worden gebaseerd op de laatste stand van de techniek.”

De ontwikkelaars schuiven daarmee het deskundigenrapport van de bewonersplatforms aan de kant. Daarin wordt gesteld dat dergelijke windparken met molens van 149 meter wel degelijk rendabel zijn, maar dat de windmolenbouwers genoegen moeten nemen met een rendement van negen procent, in plaats van vijftien procent. Als antwoord op dat deskundigenrapport hebben de ontwikkelaars dan ook een rapport opgesteld waarin dat wordt ontkracht.

“Dat rapport is verder helemaal niet verder toegelicht. En dat zal volgens ons eerst moeten gebeuren. Eerst het traject afmaken: 149 meter rendabel of niet. Zij lopen nu weg en we zien wel of ze terugkomen of niet”, aldus Heuzeveldt namens de Emmenaren. “Met grotere molens krijg je een totaal nieuwe situatie en die moet dan ook totaal opnieuw bekeken worden.”

We zijn erg dicht bij wel of niet realiseren, we staan op het punt om miljoenen te investeren.
Arthur Vermeulen

Volgens Vermeulen lukt het niet om de omwonenden duidelijk te maken dat het met 149 meter niet rendabel is. “De gesprekken met hen lopen sinds eind 2016 en we zijn wekelijks naar Emmen afgereisd. Elk platform heeft ons een keer per drie weken gezien en we zitten nu steeds in een vicieuze cirkel.”

Daarom hebben de ontwikkelaars besloten om zich te wenden tot de gemeente en de provincie om de impasse te doorbreken. Het is volgens Vermeulen niet gebruikelijk dat omwonenden meepraten over de hoogte van de windmolens. “Je voegt op die manier een extra laag toe in de besluitvorming. Het is heel gebruikelijk om te praten met omwonenden over voorwaarden, maar niet over de hoogte van de molens.”

Raedthuys en de andere windmolenbouwers zijn niet van plan om zomaar uit dit proces te stappen. “Het is weleens frustrerend. We zijn erg dicht bij het wel of niet realiseren, we staan op het punt om miljoenen te investeren. Er komen windmolens in Emmen.”

Opnieuw om tafel
Wethouder René van der Weide van Emmen is niet van plan om te gaan schuiven. "De spelregels zijn duidelijk en ik sta pal voor de belangen van de omwonenden. Deskundigen zeggen dat 149 meter kan. Ik vind als je in deze tijd een rendement van negen procent kunt halen op een investering dat dat heel goed is."

Van der Weide gaat vanavond opnieuw met bewoners in gesprek en hij gaat ook weer om tafel met de initiatiefnemers en met de provincie. "Ik ga er van uit dat er in januari meer duidelijkheid komt. Er komt nu wel wat druk op de planning, want de afspraak is dat de windmolens begin 2021 zijn geplaatst."
Deel dit artikel: