Inwoners over gaswinning: We krijgen niets zwart op wit

WILHELMINAOORD - Gerustgesteld zijn de inwoners van onder meer Wilheminaoord, Wapserveen en Eesveen nog niet helemaal over de geplande gaswinning in het gebied. Al zijn er tijdens de tweede informatiebijeenkomst vandaag wel meer vragen beantwoord.

Grote belangstelling was er op zowel de tweede als de eerste informatieavond over de gaswinning in het westen van Drenthe. Vertegenwoordigers van gaswinningsbedrijf Vermillion, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en onderzoeksbureau TNO beantwoordden vragen van de ongeruste inwoners. 

De meeste mensen hebben Groningen op het netvlies staan en zijn bang dat het hier ook gaat gebeuren
Marijke Sterk van burgerinitiatief Gaswinning Eesveen


Marijke Sterk van burgerinitiatief Gaswinning Eesveen vond de tweede bijeenkomst erg nuttig. "Veel mensen hebben de eerste keer niemand kunnen spreken, omdat het zo druk was. Mensen waren dus nog steeds ongerust. Ze hebben Groningen op hun netvlies staan en zijn bang dat het hier ook gaat gebeuren. Maar ik proef wel dat mensen vinden dat ze nu gehoord worden." 

Wie doet de nulmeting?
Grootste pijnpunt is nog wel de nulmeting. Veel inwoners willen graag dat de huidige staat van iedere woning wordt vastgelegd. Zo kan in de toekomst gemakkelijker worden aangetoond dat eventuele schade een gevolg is van de gaswinning. De partijen die gas gaan winnen, willen daar echter niet zomaar aan. Sterk: "Ze zijn het niet met ons eens. Ze zeggen doodleuk: dat moet u zelf maar laten doen. Dat is niet eerlijk, want zo krijgt Economische Zaken de lusten en wij de lasten van de gaswinning."


Helemaal tegen de gaswinning zijn de meeste inwoners niet, maar men wil gewoon dat alles goed geregeld wordt als er wél schade ontstaat. Sterk: "Wij willen graag toezeggingen, maar je krijgt niets zwart op wit. Niemand kan garanderen dat we geen bevingen en verzakkingen krijgen. Als het dan gebeurt, dan willen we gewoon dat er op een correcte manier een oplossing gegeven wordt. 

Deel dit artikel: