Hoogeveen beperkt omvang zonneparken

HOOGEVEEN - De maximale omvang van zonneparken is in Hoogeveen gehalveerd. Hooguit tien procent, oftewel tachtig hectare, van het veenweidegebied in Hoogeveen mag nog gevuld worden met zonnepanelen.
De zonneparkendiscussie in Hoogeveen vloeit voort uit de ambitie in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hoogeveen denkt met zonnepanelen daarin een heel eind te komen. Bij de gemeente komen regelmatig plannen binnen voor grote parken. Een plan van agrarisch ondernemer Richard Kimman bij Alteveer leverde na bekendmaking in de media veel protest op. 


De protesten in Alteveer zetten ook een groot deel van de raad aan het twijfelen. Raadslid Jeroen Pomper (SP) diende samen met de VVD de motie tot beperking van de omvang van die parken in. Pomper: "We kunnen ons niet voorstellen wat het visueel gaat doen met de omgeving als je grote zonneparken toelaat. Daarom willen we eerst kijken wat er gebeurt als je met tien procent van het veenweidegebied begint."

Zestig hectare
De SP vond in politieke tegenstrever VVD een medestrijder. Raadslid Arjan van der Haar: "Het gaat om de impact van die zonneparken op het gebied en op de landbouw en recreatie daar. Daarom eerst tien procent en zodra het duidelijk is wat er gebeurt, kunnen we de volgende tien procent vrijgeven."

Richard Kimman zou met de halvering van de mogelijkheden nog altijd uit de voeten kunnen. Eerder zei hij daarover in gesprek te willen met de buurt. Hij wil zestig hectare panelen op eigen landbouwgrond tussen Alteveer en Hollandscheveld ontwikkelen samen met Groen Leven. 


De beperking die de motie voor zonneparken oplevert, maakt in Alteveer weinig indruk. Woordvoerder Albert Wolting zegt namens de omwonenden: " Hier schieten we niks mee op. Want tien procent is nog altijd tachtig hectare.

Wolting vervolgt: "De gemeente komt hier mooi weg want zo kunnen ze op een locatie bijna alle zonnepanelen plaatsen die ze willen. Het zou veel mooier zijn als er een verdeling over de gemeente komt, op daken of waar ook. Hier gaat het ten koste van een stuk natuur waar wij heel zuinig op zijn."

'Snel meters maken'
De motie van SP en VVD kreeg in de raad steun van Gemeentebelangen, D66 en CDA. Wethouder Gert Vos (ChristenUnie) gaf aan dat de motie heel goed uitvoerbaar is. Vos: "Dat geldt zowel bij tien procent als twintig procent van het veenweidegebied. Maar we moeten wat, daarom hebben wij gekozen voor twintig procent. We willen snel meters maken, alleen het is wel steeds 'ja tenzij'."

Wolting kondigt aan dat de omgeving bezwaar gaat aantekenen tegen een bouwvergunning voor een zonnepark bij hun dorp. "Dan komt de hele buurtschap in beweging. Die zullen met elkaar de schouders eronder zetten om te voorkomen dat dit gebeurt."

De omwonenden hebben goede hoop het zonnepark ook daadwerkelijk tegen te kunnen houden. "Omdat in de regels staat dat er instemming moet komen van de omgeving, denk ik dat we heel sterk staan. De raadspartijen hebben we 102 handtekeningen digitaal aangeboden, nog voor deze vergadering. Je vindt in de directe omgeving absoluut geen steun voor dat plan", aldus Albert Wolting.