Monumentenstichting schrikt van aankondiging sloop Zuiderschool Meppel

MEPPEL - Monumentenstichting het Cuypersgenootschap is geschrokken van de mogelijke sloop van de Zuiderschool Meppel, die onderdeel is van het complex van de voormalige HBS Stad en Esch.
Het scholencomplex wordt door de gemeente Meppel verkocht aan projectontwikkelaar Schavast, die appartementen in het hoofdgebouw wil bouwen. De voormalige Zuiderschool zou plaats moeten maken voor nieuwe woningen.  

Beeldbepalend stadsgezicht
Norman Vervat van de Stichting het Cuypersgenootschap is op zich positief over de nieuwe invulling van het hoofdgebouw, maar is fel tegen de sloop van de Zuiderschool. "Het hele complex is zo beeldbepalend voor het stadsgezicht van Meppel. Alles bij elkaar is het juist een heel mooi geheel."

De stichting vindt het moment waarop de sloop wordt aangekondigd ongelukkig, omdat er in Meppel juist discussie is over een nieuw monumentenbeleid. "Het college moest van de gemeenteraad met een nieuw voorstel voor het beleid komen. Het zou zeer pijnlijk zijn als zo'n gebouw juist nu gesloopt zou worden", vertelt Vervat. 

Jaren '20
Het complex van Stad en Esch werd gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw. De Zuiderschool werd in de jaren twintig van de twintigste eeuw op het terrein bijgebouwd en is na de Tweede Wereldoorlog door middel van een gang aan het hoofdgebouw verbonden. 

Aanvraag tot monument
Er loopt al een aanvraag van de stichting bij de provincie Drenthe om de Zuiderschool te laten erkennen als provinciaal monument. Daarmee ontvangt het een beschermde status. Vervat: "We overwegen om ook een verzoek in te dienen om de school te laten erkennen als gemeentelijk monument. Zo'n verzoek moet de gemeenteraad behandelen en mogen ze niet naast zich neerleggen."

Mocht de sloop wel doorgang vinden, dan overweegt het Cuypersgenootschap juridische stappen te nemen om de Zuiderschool te beschermen. "We hopen dat de gemeenteraad het oppikt. Maar zo niet, dan vinden wij het een dusdanig belangrijke zaak voor Meppel om stappen te ondernemen", zegt Vervat.

Vragen ChristenUnie
Ook de ChristenUnie is tegen sloop. "Wij zijn blij met de plannen, maar de Zuiderschool heeft zoveel cultuurhistorische waarde dat bescherming op zijn plek is", zegt fractievoorzitter Bert Kunnen. "Bovendien staat in de concept-koopovereenkomst dat de school niet gesloopt mag worden en dat de koper gehouden is de school te onderhouden."

De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het College van B & W.