Vier bestuursleden opgestapt bij Gemeentebelangen Borger-Odoorn

ODOORN - Gemeentebelangen Borger-Odoorn wordt de komende tijd geleid door een interim-bestuur. Bij de laatste algemene ledenvergadering zijn vier van de zeven bestuursleden opgestapt, zo bevestigt fractievoorzitter Niek Wind.
Wind bestrijdt dat de bestuursleden zijn weggestuurd. “Ze hebben zelf hun functie neergelegd vanwege een verschil van inzicht over hoe we samen richting de verkiezingen gaan.”

Kandidatenlijst
Volgens Wind staat het opstappen van de bestuursleden los van de vastgestelde kandidatenlijst. “Er lag al een conceptlijst en daar zijn maar minimale wijzigingen op geweest.” Wind is zelf opnieuw aangewezen als lijsttrekker.

De vastgestelde kandidatenlijst lijkt erg op de huidige raadsfractie van Gemeentebelangen, dat met negen zetels de grootste partij is in Borger-Odoorn. “De fractie en het toenmalige bestuur keken daar wat verschillend tegenaan”, is de diplomatieke reactie van de opgestapte voorzitter Bernard Jansen.

'Fractie wil geen nieuwe mensen'
Volgens bronnen binnen de partij wilde het bestuur meer nieuwe mensen op de lijst, maar wilde de fractie dat niet. “Ik ga daar in het belang van de partij niet op in, maar dit soort dingen speelt binnen iedere partij”, aldus Jansen.

Met voorzitter Jansen zijn ook secretaris Fred Moll, penningmeester Kees Pomp en algemeen bestuurslid Anneke Niemeijer uit eigen beweging gestopt. “In het belang van de partij, we hadden het gevoel niet verder te kunnen”, aldus Jansen.

Tijdens de vergadering is een interim-bestuur gevormd, dat geleid wordt door partijcoryfee Martin Stapper.
Deel dit artikel: