'Een derde van de Assenaren vindt dat er windmolens langs de A28 mogen'

ASSEN - Een derde van de Assenaren vindt dat er windmolens langs de A28 of op bedrijventerreinen mogen worden geplaatst. Nog eens 45 procent deelt die mening, mits buurtbewoners instemmen.

Dat blijkt uit het stadspanelonderzoek van de gemeente Assen, waaraan zo'n 1.400 panelleden meededen. Die kijkt wat voor maatregelen getroffen kunnen worden om klimaatveranderingen tegen te gaan. Hiervoor moet er op grote schaal duurzame energie worden opgewekt.

Vaker de fiets
Om klimaatverandering verder tegen te gaan, springt de helft van de Assenaren vaker op de fiets en kiest het meer voor het openbaar vervoer.

Een kleine 70 procent zegt al maatregelen te nemen om duurzame energie op te wekken. Samen met het ov en de fiets, is overstappen op groene stroom een populaire stap in de duurzame richting. De helft van de respondenten zegt op die manier een steentje bij te dragen.

Verder staat 50 procent er positief tegenover om het probleem samen met de buurt aan te pakken. In dit geval door te investeren in zonnepanelen en/of woningisolatie. 

Te duur
Niet iedereen staat positief tegenover maatregelen om duurzame energie op te wekken. 12 procent geeft aan geen maatregelen te hebben genomen en zegt dit ook niet van plan te zijn. De belangrijkste reden hiervoor zijn de extra kosten.
Deel dit artikel: