Inspectie stelt Hoeve Boschoord onder verscherpt toezicht

BOSCHOORD - De Inspectie Gezondheidszorg heeft twee zorginstellingen in Boschoord voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld.
Het gaat om afdelingen van de stichting Trajectum: de forensisch psychiatrische kliniek De Beuken en het behandelcentrum ’t Wold voor mensen met gedragsproblemen. Ze bevinden zich op hetzelfde terrein.

Er zijn al eerder tekortkomingen bij de instellingen geconstateerd en die worden niet goed verholpen, aldus de inspectie. Het gaat om persoonsgerichte zorg, cliëntdossiers, vrijheidsbeperking, deskundigheid en inzet van medewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid.

Deel dit artikel: