Onderzoek naar Drentse aanpak laaggeletterdheid

ASSEN - De Universiteit van Maastricht en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe gaan onderzoek doen naar laaggeletterdheid in onze provincie.
Doel is om de laaggeletterdheid in Drenthe in kaart te brengen en kennis te bundelen. Gedeputeerde Staten willen dat onderzoek steunen met  218.000 euro.

"Voor laaggeletterden vergroot een specifieke Drentse aanpak de kansen op deelname aan cultuur, onderwijs en op de arbeidsmarkt,” zegt gedeputeerde Cees Bijl. “Met kennis en onderzoek helpen we gemeenten en andere partijen om laaggeletterdheid terug te dringen."

Maastricht neemt de onderzoeksleiding
Het onderzoeksteam van de Universiteit van Maastricht start in maart, onder leiding van professor doctor Maurice de Greef. Hij is bekend als landelijk expert op het gebied van onderzoek en monitoring van laaggeletterdheid. Zo onderzocht hij eerder de leereffecten bij laagopgeleiden en laaggeletterden. In het onderzoeksteam zit ook master of science Marieke Buisman uit Emmen. Zij zal in de regio oplossingen zoeken en kennis inbrengen die voor Drenthe waardevol is.

Geen lecoraad maar kennis delen
Vorig jaar dienden Provinciale Staten een motie in om de mogelijkheid voor een lectoraat of practoraat ter bestrijding van laaggeletterdheid te onderzoeken. Uit dat het onderzoek blijkt dat partners van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe (onder andere gemeenten, scholen, Bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven) vooral meerwaarde zien in het bijeenbrengen van kennis, aanvullend onderzoek en het opzetten van een monitor.

De subsidieaanvraag voor het onderzoek naar laaggeletterdheid wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten voor eventuele wensen en bedenkingen. De eerste resultaten van het onderzoek worden na de zomer verwacht.
Deel dit artikel: