Laatste werkzaamheden FlorijnAs gaan beginnen

ASSEN - Het station, de Overcingeltunnel en de Stadsboulevard: dit jaar worden er een paar grote stedenbouwkundige projecten in Assen afgerond.
De verschillende projecten maken deel uit van het FlorijnAs-programma dat als doel heeft om de bereikbaarheid in Assen te verbeteren.     

Bosbeek/Nijlandsloop
In de kantlijn van die grote projecten wordt er in februari een start gemaakt met de verplaatsing van de Bosbeek en de Nijlandsloop. De beek vormt een ecologische verbinding tussen het Drentsche Aa-gebied en het Asserbos. Het is de bedoeling om de natuur van de Drentsche Aa beter aan te sluiten op de stad.


Tunnel De Maten
De gemeente Assen verwacht verder dat medio dit jaar een start kan worden gemaakt met de bouw van tunnel De Maten, die de Europaweg Zuid verbindt met de Dennenweg. De tunnel wordt een belangrijke toegang voor Assen-Oost en de wijk Diepstroeten. Zodra de tunnel klaar is wordt er ook een fietspad langs de Dennenweg gerealiseerd.

Druk bezochte Informatieavond
In de Adventskerk in Assen werd vanavond een informatieavond gehouden over de aankomende werkzaamheden. Veel Assenaren maakten hier gebruik van en lieten zich voorlichten door ambtenaren van de gemeente en de aannemers die gaan bouwen.