Hoge windmolens lastig in Assen

ASSEN - Hoge windturbines bij Assen lijken onmogelijk. Zowel aan de noord- als zuidkant van de stad zijn belemmeringen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar grootschalige energieopwekking in de provinciehoofdstad.
Assen wil klimaatneutraal zijn in 2050. Daarom wil het college van B en W flinke slagen maken met grote duurzame energieprojecten. De oplossing zou moeten zitten in zonnedaken, zonneparken, windparken en geothermie, zo was het idee vorig jaar nog.


Radar verstoren
Maar windenergie wordt een lastig verhaal. Het buitengebied van Assen is niet geschikt. Aan de noordkant zouden de windmolens de radar van Groningen Airport Eelde verstoren. En aan de zuidkant van Assen ligt een laagvliegroute rond het oefenterrein van defensie. Windmolens zijn dan uit den boze.

Kleinere windmolens houdt Assen als alternatief achter de hand, maar die hebben volgens burgemeester en wethouders te weinig rendement. Ook aardwarmte is onderzocht als alternatief voor verwarming op gas. Maar door gasvelden en breuklijnen in de omgeving is er risico op aardbevingen door drukdalingen, als er heet water uit de bodem wordt opgepompt.

Zonne-energie
Daarom wil het college vooral inzetten op meer energiezuinige huizen en zonne-energie. Het liefst wil het zon op daken van burgers en bedrijven, en dubbel gebruik van plekken als parkeerterreinen zoals bij het TT Circuit of een waterberging.

Verder kiest Assen voor zonnepanelen op zogeheten verweesde gronden. Dat is grond langs wegen, onder hoogspanningskabels, op geluidswallen, zandafgravingen en op braakliggende industriegrond. Verder ligt er al een zonnepark bij de voormalige vuilstortplaats Ubbena en komt er een grote bij Assen-Zuid op het bedrijventerrein. De laatste keuze is zonneparken op agrarische grond.
Deel dit artikel: