Provincie wil half miljoen euro steken in centrumvernieuwing Schoonebeek

SCHOONEBEEK - Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een half miljoen euro beschikbaar te stellen voor centrumvernieuwing in Schoonebeek.

Het project 'Centrumvernieuwing Schoonebeek' is mede bedacht door inwoners en ondernemers
uit Schoonebeek en draagt volgens de provincie bij aan de leefbaarheid van het dorp.

'Winkelcentrum wordt opgeknapt'
Naast de voorgestelde bijdrage van de provincie Drenthe is de gemeente Emmen van plan om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. "Met deze totale investering kan onder andere het Pallertplein in het centrum van Schoonebeek aangepakt worden", aldus de provincie. 


"Onder het motto ‘samen de handen uit mouwen’ hebben de inwoners van Schoonebeek zelf gewerkt aan het mooier maken van het centrum van het dorp. Met deze voorgestelde investeringen kan het winkelcentrum ten zuiden van de Europaweg opgeknapt worden, waardoor het zicht op de winkels verbetert", aldus gedeputeerde Henk Jumelet. 

Twee fases 
Inwoners en ondernemers uit Schoonebeek sloegen in 2015 de handen ineen om een plan te bedenken om het centrum aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Deze werkgroep kwam hiermee bij de gemeente en samen met de gemeente is dit plan verder uitgewerkt in twee fases. Tijdens fase 1 werd de Europaweg opnieuw ingericht met aansluitende fiets- en voetpaden. Ook de omgeving van ‘t Aole Gemientehoes, de kerk en aansluitende parkeerplaats werd aangepakt.

Hinder beperken
Volgens wethouder René van der Weide wil Emmen het centrum van Schoonebeek aantrekkelijk maken. "Na de afronding van fase 1 willen we zo snel mogelijk aan de slag met fase 2 om de tijdsduur van hinder in het dorp zo veel mogelijk te beperken. “

De gemeenteraad van Emmen en Provinciale Staten besluiten binnenkort of de financiële bijdragen definitief toegekend worden.
Deel dit artikel: