Hoeveel betaal je dit jaar aan waterschapsbelasting?

ASSEN - Huishoudens in het gebied van waterschap Hunze en Aa's moeten jaarlijks het meeste betalen aan waterschapsbelastingen van Drenthe. En dat bedrag gaat dit jaar iets omhoog.
De waterschappen verwachten dit jaar zeventig miljoen euro meer op te halen aan heffingen dan in 2017. Dat is een stijging van 2,5 procent. Daarmee stijgen de opbrengsten voor het eerst sinds 2010, zo blijkt uit cijfers van het CBS. 

De 21 regio's verwachten dat de heffingsopbrengsten dit jaar in totaal uitkomen op ruim 2,8 miljard euro. 

Wat betaal je in Drenthe
Huishoudens in het waterschap Hunze en Aa's betalen in Drenthe met 419 euro het meest. Huishoudens in de regio Drents Overijsselse Delta betalen 369 euro en waterschap Vechtstromen 323 euro.


Alle huishoudens krijgen één keer per jaar een aanslag van hun waterschap op de mat. De hoogte van het belastingtarief verschilt sterk per regio. Volgens het statistiekbureau zijn factoren als 'veel of weinig water, hoog- of laaggelegen land, wel of niet aan kust of grote rivieren, de grondsoort en landelijk of verstedelijkt gebied' van invloed op de kosten die waterschappen maken. 

Delfland allerduurste regio
Meerpersoonshuishoudens in het hoogheemraad Delfland, een gebied dat onder meer Den Haag, Delft en het Westland omvat, betalen dit jaar met 468 euro het meest van heel Nederland. Deze regio ligt aan de kust en deels onder de zeespiegel, wat van invloed is op het bedrag dat het waterschap heft. 

Droge voeten en schoon water
Waterschappen hebben twee hoofdtaken: de zorg voor droge voeten (het onderhouden van duinen en dijken en het afvoeren van water) en afvalwaterzuivering. De kosten hiervan dekken zij bijna geheel door belastingen te heffen. Dit zijn de zogeheten watersysteem- en zuiveringsheffing. Huishoudens betalen deze heffingen, waarvan de hoogte wordt bepaald door de samenstelling van het huishouden en of het om een huur of koophuis gaat.
Deel dit artikel: