'Windmolens op zee bespaart ruim een miljard euro'

ASSEN - Het plaatsen van windmolens op land is een onderwerp dat de tongen losmaakt. Zo zorgt de komst het windpark in de Veenkoloniën voor veel boze gezichten. Volgens onderzoeker Kees Pieters van researchbureau Nederwind is er een oplossing: "Verplaats de windmolens naar zee."
Een belangrijke reden, zo niet de belangrijkste, is dat de plaatsing van de molens in zee stukken goedkoper zou zijn. "In Nederland zijn we van plan zo'n duizend exemplaren te bouwen. Als we die allemaal naar zee verplaatsen, bespaart dat ruim een miljard euro."

Burger gedupeerd
Die besparing komt doordat de overheid op land een subsidie betaalt die het kostenverschil tussen windenergie en fossiele energie bijpast. "Op zee is de overheid alleen kosten kwijt aan het netwerk op zee en dat is aanzienlijk minder", zegt Pieters.

"Als de subsidie voor het land juist is berekend, dan profiteert niemand daarvan. Sterker, dan wordt de Nederlandse burger gedupeerd omdat hij te veel betaalt voor groene energie. Oftewel: het rendement per geïnvesteerde euro is op zee duidelijk hoger."

Pieters is landelijk met verschillende groepen in gesprek, waaronder Tegenwind Veenkoloniën. Bij de Sociaal Economische Raad hebben zij een aanvraag ingediend om aan tafel te kunnen zitten voor het Energieakkoord.

'Niet in lijn met logica'
"Minister Wiebes draagt uit dat maatschappelijke groeperingen en iedereen die hierover een bijdrage kan leveren, erover mee mogen praten. In dat geval zouden wij zeker moeten aanschuiven."

Pieters vindt dat er geen discussie zou mogen zijn als vaststaat dat windenergie op zee goedkoper is. "Of de politiek akkoord gaat, heeft te maken met belangen die zich achter de schermen afspelen. En die zijn vaak niet in lijn met de logica."
Deel dit artikel: