Lijsttrekkers gemeente Westerveld staan open voor afspraken over lelieteelt

WESTERVELD - Meerdere partijen in de gemeente Westerveld willen nog wel een poging doen om afspraken te maken over de lelieteelt. Dat werd duidelijk tijdens het verkiezingsdebat bij RTV Drenthe.
Jelle de Haas van Gemeentebelangen geeft aan dat ze tot een convenant willen komen. Hier spreken de partijen al langere tijd over, maar tot op heden kwam dit er niet van omdat de partijen het niet eens konden worden. ''We willen een overlegstructuur en proberen de harde lijnen toch samen te brengen.''

De PvdA hoopt dit ook. Al liep dit eerder stuk. Zo werd wethouder Erik van Schelven van de partij verweten dit niet duidelijk genoeg in het dossier te communiceren. Ook partijleider Geke Kiers van DSSW/Sterk Westerveld wil afspraken maken. ''Wij wachten op het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij zijn bezig met een groot onderzoek naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid. Tot die tijd moeten we het doen met afspraken.''

De afspraken moeten voornamelijk gemaakt worden tussen de voor- en tegenstanders van de lelieteelt. Er is nu al wel een convenant, maar deze is alleen opgesteld door de lelietelers en gaat vooral over de spuitvrije zones en de communicatie naar omwonenden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De tegenstander van de Lelieteelt, Stichting Bollenboos wilde dit convenant niet tekenen. 

Groeien of niet?
Tijdens het debat stond centraal of agrarische bedrijven de ruimte moeten krijgen om te groeien in Westerveld. Dit zou dus ook voor de lelietelers gelden. Of bedrijven mogen groeien of niet, is niet aan de gemeente, vindt onder andere de VVD, lijsttrekker Renate Masselink: ''Iemand teelt op zijn eigen grond, zijn eigen gewas en dat moet natuurlijk op een veilige manier, maar daar is de Europese regelgeving voor.'' Masselink spreekt over een angstcultuur. ''Wat mag ik op mijn eigen grond verbouwen? Daar gaat het om."

Biologische lelieteelt
De VVD ziet dat er hard gewerkt wordt aan innovatie in de sector. ''Dit door te ontwikkelen en steeds duurzamer en minder belastend te werken,'' aldus Masselink. Anke Oosterhuis van Progressief Westerveld is blij met deze ontwikkeling, al ziet zij nog wel een ander ideaalbeeld: ''Biologische lelieteelt zou ideaal zijn.''

Veiligheid
Het punt van veiligheid mist volgens Jelle de Haas van Gemeentebelangen. ''We moeten voorkomen dat we ons telkens verschuilen achter het feit dat de middelen die gebruikt worden wettelijk zijn toegelaten en dus veilig zijn.'' Zo zit er volgens hem een verschil in veiligheid en of ze zijn toegelaten. 

Bezorgde bewoners
Lelieteelt is een actueel thema in de gemeente en dan vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt. Omwonenden zijn bezorgd, ze klagen over problemen aan de luchtwegen, huiduitslag en brandende ogen. Terwijl veel lelietelers geen andere mogelijkheid zien dan het gebruik van de bestrijdingsmiddelen. 

Verkiezingsdebat gemeente De Wolden
RTV Drenthe zendt vanaf vandaag iedere dag om 17.15 uur een verkiezingsdebat uit, waarin een van de twaalf Drentse gemeenten centraal staat. Morgen is het de beurt aan de gemeente De Wolden. 

Meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan hier op de pagina Drenthe kiest. De uitzending is hier terug te zien.
Deel dit artikel: