Gevangenis Veenhuizen: 'Criminaliteitscijfers geven vertekend beeld'

VEENHUIZEN - Cipiers trekken de dalende criminaliteitscijfers van de overheid in twijfel. De gevangenis in Veenhuizen gaat over die cijfers een petitie indienen bij de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid (J&V).
Gevangenissen en bonden in Nederland hebben hun twijfels bij de dalende criminaliteitscijfers. Volgens Karin Landman, OR-voorzitter van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, stroken die niet met de praktijk.

Onderbezetting en geen aangifte
"De politie geeft aan dat ze onder capaciteit zitten en niet alle zaken kunnen behandelen. Mensen doen ook lang niet altijd aangifte en ook bij het Openbaar Ministerie is onderbezetting, waardoor mensen niet allemaal worden bestraft", zegt Landman.

De grote vraag die Landman in haar petitie aan de overheid stelt is: 'hoe komt het dat gevangenissen leeg staan?'. Ze verzoekt de commissie om de cijfers opnieuw te bekijken en er een andere berekening op los te laten.

Gevangenen zijn duur
Landman denkt dat de overheid financiële redenen heeft om die criminaliteitscijfers zo laag mogelijk te houden. Landman: "Mensen in detentie zetten kost natuurlijk een hele hoop geld. Dat willen ze dus zoveel mogelijk beperken. Doordat gevangenissen aan het einde van de keten zitten, is dat voor ons heel zuur want die blijven leeg." 

Noorse gevangenen weg
Veenhuizen heeft het net als andere gevangenissen niet zo makkelijk. Kortgeleden werd bekend dat Noorwegen het contract om Noorse gevangenissen in Veenhuizen onder te brengen niet wordt verlengd. 


"De toekomst voor het gevangeniswezen is al jarenlang onzeker. Dat Noren het contract niet verlengen is jammer voor Veenhuizen, maar met ons is wel de afspraak gemaakt dat we gewoon weer volstromen", zegt Landman.