Zuidlaren wiI graag goedkoop winkelen

ZUIDLAREN - Inwoners van Zuidlaren willen graag goedkoop boodschappen kunnen doen in hun eigen dorp. Dat is de belangrijkste uitkomst van een zogeheten 'draagvlakonderzoek' dat is gehouden onder inwoners van Zuidlaren over het dorpscentrum.
De inwoners werd gevraagd naar hun gedachten over het dorp, de infrastructuur en het winkelaanbod. De enquête is vrijwillig door achttienhonderd mensen ingevuld. Onderzoeksbureau Necker van Naem, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, noemt de betrokkenheid in de gemeente opvallend groot.

Aldi, Lidl en Action
Wat betreft het winkelaanbod zijn de inwoners van Zuidlaren heel duidelijk. Meer dan de helft van de mensen (59 procent) die de enquête heeft ingevuld, vindt de huidige supermarkten te klein. Ook mist meer dan de helft (61 procent) van de respondenten een discountsupermarkt in het eigen dorp. Verder geven veel inwoners uit eigen beweging aan dat ze graag een Action in Zuidlaren zouden willen zien.

Veel inwoners zien de herontwikkeling van het centrum van Zuidlaren wel zitten zolang er geen afbreuk wordt gedaan aan het karakter van het dorp. Verder blijkt dat veel mensen zich druk maken over de drukke Stationsweg die dwars door het dorp gaat. Uit de enquête blijkt dat veel van de inwoners graag minder vrachtverkeer zou zien op die weg (71 procent). 


Overeenkomsten met ontwikkelrichting college B&W
Volgens wethouder Hofstra zijn de uitkomsten van het onderzoek een duidelijke ondersteuning van de ontwikkelrichting van het college. "Doel is om de lokale economie en het centrum te versterken, het woningaanbod uit te breiden, het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom de Stationsweg, De Millystraat en de Brink te optimaliseren. Als we in staat zijn om dat te doen met respect voor het beschermd dorpsgezicht, binnen het gewenste beeldkwaliteitsniveau en passend bij het karakter van Zuidlaren, dan kunnen we rekenen op draagvlak van onze inwoners."

Hoe nu verder?
Met het draagvlakonderzoek heeft de gemeente inwoners voor de eerste keer om hun mening over de ontwikkeling van het centrum gevraagd. Hofstra vertelt dat het nu nog niet duidelijk is hoe de inwoners in het vervolgtraject betrokken worden. "Dat is aan een volgende gemeenteraad en een nieuw college. Maar ik vind dat we de grote betrokkenheid en het enthousiasme van onze inwoners met beide handen moeten aangrijpen. Zo werken we samen aan een totaalplan voor de centrumontwikkeling van Zuidlaren."