Burenhulp in dorpen niet meer vanzelfsprekend

GRONINGEN - Het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat we ons inzetten voor de buurt. De solidariteit staat onder druk en sociale banden worden steeds losser, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De RUG hield samen met het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) enquêtes over binding in een dorp of buurt, meldt RTV Noord.

Inwoners blijken in meer of mindere mate actief binnen het lokale verenigingsleven, concludeert de universiteit, maar dorpelingen beschouwen inzet voor hun dorp niet langer standaard. Mantelzorg en andere vormen van burenhulp voor hulpbehoevende dorpelingen staan daardoor onder druk, vooral bij bewoners met weinig sociale binding in het dorp.

Voor oudere dorpsbewoners, die steeds afhankelijker worden van hun directe leefomgeving, zijn goede verbindingen belangrijk. De leefomgeving moet zodanig worden ingericht dat ze op een waardige manier oud kunnen worden in een vertrouwde leefomgeving, vindt een onderzoeker. 

Initiatieven komen van de grond
De RUG verwacht dat het overgebleven voorzieningenaanbod in de toekomst steeds beter zal aansluiten bij de behoeften van het dorp. Bijvoorbeeld een café of een supermarkt, geëxploiteerd door de bewoners.

In dorpen met veel sociale cohesie zullen dat soort initiatieven eerder van de grond komen. Voorzieningen zullen daarom steeds meer een gevolg dan een oorzaak zijn van leefbaarheid.
Deel dit artikel: