'Met bijdrage van overheid zijn kleine scholen niet uit de brand'

ASSEN - "Op dit moment zijn we blij met elke extra euro, want het is gewoon nodig", zegt Albert Velthuis, voorzitter van het college van bestuur van Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC).

Gisteren werd bekend dat kleine scholen in ons land opnieuw financiële steun krijgen om sluiting te voorkomen. 120 miljoen euro wordt verdeeld over zo'n 2.000 scholen met minder dan 145 leerlingen. Daar komt na dit jaar twintig miljoen euro bij.

Velthuis is blij met het besluit, maar de bijdrage bepaalt niet dat kleine scholen nu open mogen blijven. "Dat is het leerlingenaantal. Die grens is 23. Als een school minder dan 23 leerlingen heeft, krijgt het een paar jaar respijt en gaat daarna uiteindelijk dicht."

Opsplitsing en muziekdocent
Het extra geld kan volgens Velthuis bijvoorbeeld besteed worden aan een mogelijke opsplitsing van een onder- of bovenbouwgroep. "Of het regelen van een muziekdocent die een regulier aantal uren les komt geven."

'Niet uit de brand'
"Maar", zegt Velthuis, "met de bijdrage van de overheid zijn de kleine scholen niet uit de brand." Dat zijn de scholen volgens hem pas als de overheid haar afspraken nakomt, de werkdruk bij leraren vermindert en het salaris van het personeel verhoogt. "Daarnaast hebben de schoolbesturen ook middelen nodig om zaken voor het gebouw, zoals gas, water, licht en innovatie, te bekostigen."
Deel dit artikel: