Zorg in Noorden onder grote druk door griepgolf

GRONINGEN - In het Noorden zijn grote problemen ontstaan in de acute zorg. Door de aanhoudende griepgolf komen er steeds meer patiënten bij, maar is er tegelijkertijd minder personeel beschikbaar.

Na een spoedoverleg van zorgaanbieders in Noord-Nederland, het Bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), bleek dat veel ziekenhuizen overvol raken. 

Geen plek op IC
Spoedeisende Hulpafdelingen stromen volgens de zorgaanbieders over en op de Intensive Care zijn nauwelijks nog bedden beschikbaar. Om in beeld te krijgen waar nog wel bedden beschikbaar zijn, is er besloten een meldpunt in te stellen. 


Drie keer per dag gaat het zogenaamde regiopunt bij de ziekenhuizen het aantal beschikbare bedden opvragen. Die informatie wordt gebundeld en onder de ziekenhuizen verspreid, zodat die weten waar nog plekken zijn. 

Andere maatregelen
Daarnaast kijken de ziekenhuizen zelf op welke manier ze de beddencapaciteit kunnen verruimen, zoals aansturen op ontslag van patiënten en een snellere doorstroom naar verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

Ambulancezorg onderzoekt de mogelijkheden om extra personeel vrij te maken voor de ziekenhuizen. 

Griepepidemie
De griep houdt nu al dertien weken huis in Nederland. Dat is een stuk langer dan de negen weken die een griepepidemie normaal gesproken duurt. Vooral veel jonge kinderen en ouderen worden door de griep getroffen.
Deel dit artikel: