GroenLinks is wachten op Tiny House Park beu: Vooruit met de geit

ASSEN - GroenLinks vindt dat de start van de aanleg van het Tiny House Park Assen in het Havenkwartier te lang duurt. Daarom heeft de partij de symbolische eerste paal in de grond geslagen op het Acmesa-terrein, dat als alternatief zou moeten dienen.
"Je moet dit zien als een aansporingsactie voor de gemeente", zegt Hans Marskamp van GroenLinks. Het plan voor het Tiny House Park ligt sinds 2016 op tafel bij de gemeente, maar vooralsnog is de aanleg ervan nog steeds niet begonnen. "Het lege Havenkwartier is een doorn in het oog en met de Tiny Houses heb je een mooie mogelijkheid om het een invulling te geven."

Zo groot als een caravan
Het idee was om er een pilot te starten met zo'n twintig of dertig Tiny Houses. Dit zijn kleine woningen, ter grootte van een stacaravan, waar jongeren of statushouders in kunnen verblijven. Dat is er dus nog niet van gekomen.


Het college van B & W laat weten momenteel met een quick scan bezig te zijn, om zo de haalbaarheid van een pilot met Tiny Houses in kaart te brengen. Die quick scan wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst en gesprekken met ontwikkelaars en gemeenten.


'Vooruit met de geit!'
Maar bij Marskamp is het geduld op. "Wij zijn daar als partij teleurgesteld in. Het blijft alleen bij goede bedoelingen, maar we zien geen resultaat. Vooruit met de geit!", aldus Marskamp, die zegt dat de woningstichting wellicht ook interesse heeft om het Havenkwartier te bebouwen.
Deel dit artikel: