Midden-Drenthe maakt afspraken over nieuwe sociale huurwoningen

BEILEN - Actium en Woonservice gaan jaarlijks bepalen hoeveel sociale huurwoningen zij gaan bouwen in de verschillende plaatsen van de gemeente Midden-Drenthe. De nieuwe werkwijze is vastgelegd in een prestatieovereenkomst.
Wethouder Dennis Bouwman zegt dat er geen sprake is van een algemeen tekort aan sociale huurwoningen. "Dat tekort is niet overal en niet voor alle doelgroepen, maar op sommige plekken wel. Bijvoorbeeld voor gezinnen in Beilen. Daarvan hebben we afgesproken dat er bijgebouwd gaat worden en dat gaan we van jaar op jaar bekijken."

Volgens de wethouder wordt er komend jaar al voorzien in extra sociale huurwoningen voor gezinnen in Beilen.

Goede relatie
Midden-Drenthe wil bijhouden of de woningbouwstichtingen zich houden aan de prestatieafspraken. De wethouder verwacht desondanks dat de woningbouwstichtingen kunnen voldoen aan de eisen en er dus geen sancties nodig zijn. "Gelukkig zal dat niet nodig zijn, want de ervaring en de relatie met de woningbouwverenigingen is heel goed. Ook met hun huurdersverenigingen. Ze hebben heel grote concrete bouwplannen."

Tijdens een verkiezingsdebat vorige week op RTV Drenthe riepen verschillende partijen op tot de oprichting van een gemeentelijk sociaal-woningbouwbedrijf. Wethouder Bouwman ziet daar niets in. Wel begrijpt hij dat er politieke onrust is over de sociale woningbouw.

Beurt aan gezinnen
Bouwman: "Ik snap die roep, met name in Beilen en ook in Westerbork. Maar tegelijkertijd zien we dat er het afgelopen half jaar vooral voor ouderen is gebouwd en ook voor starters. Het komende jaar is het de beurt aan gezinnen. Tot anderhalf jaar geleden was er zelfs nog een overschot aan huurwoningen. Het gaat soms met ups en downs. Zeker nu Beilen heel populair is."

Bij de prestatieafspraken is verder afgesproken dat de gemeente grond voor sociale woningbouw ter beschikking stelt voor 15.500 euro per kavel. Woningbouwstichtingen kunnen daardoor goedkoper bouwen dan projectontwikkelaars.

Duurzaam en levensloopbestendig
De prestatieafspraken omvatten alle facetten van de sociale woningbouw. "Duurzaamheid is belangrijk voor het milieu en voor de portemonnee, want het is gewoon zonde als je geld kwijt bent aan energielasten. En ook het levensloopbestendig maken van woningen is een belangrijk onderdeel van de prestatie-afspraken."

Wachttijd
Leon Vries van Woonservice vindt een wachtlijst van een jaar tot anderhalf jaar een acceptabele wachtlijst. "Voor urgente gevallen kun je best wel vrij snel een woning krijgen. Als je echt op bepaalde plekken wilt wonen zul je wat langer moeten wachten."

Woonservice is blij met het akkoord voor de komende vier jaar. Vries: "We willen graag de dingen doen die nodig zijn en er voor zorgen dat er voor de mensen goede betaalbare woningen beschikbaar komen. We zijn constant met plannen bezig. Met de prestatie-afspraken spreken we die plannen per woonkern af met de gemeente."
Deel dit artikel: