Frits Alberts informateur bij 'vernieuwend' De Wolden

ZUIDWOLDE - De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en dus wordt er gekeken welke partijen de handen ineen gaan slaan. Zo ook in De Wolden. Frits Alberts, vertrekkend wethouder van Borger-Odoorn, is aangesteld als informateur.
De Wolden pakt het formeren dit keer anders aan. Het plan is om ideeën op te halen uit de samenleving, waarbij bewoners meer inspraak hebben. Alberts: "Draagvlak en betrokkenheid van andere partijen vind ik heel belangrijk."

Jan ten Kate, vertegenwoordiger van Gemeentebelangen, de grootste partij van De Wolden, is eveneens voorstander van een zo breed mogelijk formatieproces. "We willen geen onderhandelingen die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar transparantie en dit vooral ook samen met onze inwoners doen", zegt Ten Kate. Zij kunnen ideeën aanleveren aan de politiek.

Hij heeft het idee getoetst bij de andere lijsttrekkers en die staan hier positief tegenover. "Ik ben blij dat we allemaal concluderen dat dit een vernieuwende stap is, waarbij we op zoek gaan naar onze overeenkomsten", aldus Ten Kate.