Dikste regelgevingboek van Drenthe onder de loep

De Provinciale Omgevingsverordening is aan vernieuwing toe (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)
De Provinciale Omgevingsverordening is aan vernieuwing toe (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)
ASSEN - De provincie is bezig met het vernieuwen van de een Provinciale Omgevingsvisie. Oftewel: het dikste boek met regelgeving wat waar in Drenthe mag en wat niet. Dat boek met regels is aan vernieuwing toe.
In grote lijnen: in de oude omgevingsvisie zaten veel 'nee, tenzij..'-bepalingen en in de nieuwe komen meer 'ja, mits'-regels. Bijvoorbeeld voor winning van duurzame energie.

Wat is de omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staat alles over waar je huizen en industrie mag bouwen, waar de agrarische sector haar werk kan doen, waar je energie mag winnen of produceren, maar ook waar recreatiebedrijven kunnen komen en waar de natuur leidend is. En vooral: onder welke voorwaarden.

Een half jaar inspraak

Nu Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten het eens zijn over de ontwerpversie van de herziene omgevingsvisie, mag de rest van Drenthe er iets van vinden.
En daar zat wel wat angst bij sommige leden van PS. "We hebben deels nieuwe gemeenteraden en deels nieuwe wethouders", zegt fractievoorzitter Marianne van der Tol van D66. Daarom wilde ze bijvoorbeeld dat er provinciale regels komen waar akkers met zonnepanelen mogen komen en waar niet. “Want in hoog tempo worden er in Drenthe nu gronden verworven. Laten we een visie maken op duurzame energie”, zei Van der Tol. Ook PvdA’er Hendrikus Loof wil wel enige regelgeving, om te voorkomen dat allerlei cowboys alle ruimte opkopen voor zonneakkers zonder dat de lokale bevolking er iets aan heeft.
In de nieuwe omgevingsvisie staan energielandschappen wel beschreven, maar gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil niet alles dichttimmeren. Hij is niet bang voor overvraging van de nieuwe gemeenteraden en nieuwe wethouders. “Ik wil niet vooraf dichttimmeren of iets met nieuwe energieopwekking in aangewezen gebieden met wind, zon water of iets een andere energievorm gaat gebeuren. Dat moeten we samen met de gemeente en bevolking uitzoeken. “En ik denk dat daar straks initiatieven uitkomen waar wij hier nog niet eens aandacht hebben.”

'Maak het begrijpelijk'

PVV’er Nico Uppelschoten deed een oproep om in ieder geval een publieksversie te maken van het dikke regelboek zodat iedere Drent het snapt. "Want als er zoekgebieden voor windmolens staat, dan betekent dat eigenlijk dat er niks meer te zoeken valt want ze moeten binnen het zoekgebied komen. En energielandschappen klinkt heel romantisch maar dat betekent gewoon dat de hoofdfunctie van dat gebied energiewinning is.” Verder vinden PVV en VVD dat de oplossing voor windenergie niet op het land gezocht moet worden. Beide partijen vragen zich ook af of Drenthe wel ooit met duurzame energieopwekking klimaatneutraal kan worden vanwege de geringe omvang van onze provincie.

Gaswinning en CO2

Ook de vermindering van gaswinning wordt in de nieuwe POV opgenomen. CDA-statenlid Martin Kremers wil dat er goed gekeken gaat worden naar nut en noodzaak van gaswinning in onze kleine aardgasvelden. En aangezien die velden over een tijdje leeg zijn, kwam ook weer het punt van CO2-opslag in de diepere ondergrond voorbij in de staten. Daar verandert volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra niks aan. “Als college van GS hebben wij geen ruimte om toezeggingen te doen over CO2-opslag in de ondergrond zonder toestemming van uw staten.”

Natuurdefinitie

Een lange discussie over uitbreiding van megastallen en de kernwaarde natuur wordt aangevoerd door GroenLinks. Fractievoorzitter Hans Kuipers maakt zich zorgen over de nieuwe omschrijving. In de oude omgevingsvisie staat dat de biodiversiteit de graadmeter voor de natuur is. In de nieuwe staat over natuur: 'beleven, benutten en beschermen is leidend'. Maar volgens gedeputeerde Stelpstra is biodiversiteit is nog steeds de graadmeter. "De natuur is ons goud in Drenthe", sloot SP'er Ko Vester waarschuwend af.

FOC OutleTT

Het ging nauwelijks over bedrijven en woningen in het statendebat. Ook bijna niet over het FOC of OutleTT. Ook in de nieuwe omgevingsvisie staat: er is geen ruimte voor grootschalige winkels in buitengebieden. Dat betekent niet dat de outlet-discussie voorbij is. Volgende week in de statencommissie OGB komt wat D66 en de PVV betreft de vraag aan de orde of GS zomaar het vernieuwde nieuwe plan voor een outlet bij het TT-circuit in Assen terzijde kan schuiven zonder het met Provinciale Staten te bespreken.
GS liet twee weken geleden weten dat de nieuwe plannen voor OutleTT toch nog te veel lijken op de oude (Fashion Outlet Center FOC) en raden de komst van een outletcenter af, tot woede van de gemeente Assen en initiatiefnemers.
Na alle inspraak gaat Provinciale Staten in september een besluit nemen over de herziene Provinciale Omgevings Visie.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl