Bewoners Oude Willem: Wij komen in moeras te wonen

Bewoners Oude Willem zijn tegen verhoging van de grondwaterstand in nieuw natuurgebied (Rechten: Recreatieschap Drenthe)
Bewoners Oude Willem zijn tegen verhoging van de grondwaterstand in nieuw natuurgebied (Rechten: Recreatieschap Drenthe)
DEN HAAG/OUDE WILLEM - Bewoners van de Oude Willemsweg en een bloembollenteler in Oude Willem stapten vandaag naar de Raad van State. Zij zijn tegen de forse verhoging van de grondwaterstand die van landbouwenclave Oude Willem een natuurgebied moet maken.
De effecten van de grondwaterpeilverhoging zijn niet goed onderzocht, zeggen ze. Wetterskip Fryslan en Drents Overijsselse Delta hebben drie besluiten genomen om de grondwaterstand met vijf tot tien centimeter te verhogen.

Moeras

De tegenstanders vroegen de Raad van State hierdoor een streep te zetten. Volgens bollenteler D. Oost kan de grondwaterstijging veel hoger uitvallen. "Terwijl elke centimeter verandering schade aan bloembollen veroorzaakt", zegt zijn woordvoerder. Een van de bewoners in het gebied heeft geen vertrouwen in de grondwaterberekeningen van de waterschappen. "Wij komen midden in een moeras te zitten."

Drents-Friese Wold

De hogere grondwaterstand wordt bereikt door de drinkwaterwinning in het gebied met de helft te verlagen en door het dempen van een groot aantal sloten en greppels. De twee waterschappen stellen dat de bollenteler geen schade zal hebben. Rond de woning aan de Oude Willemsweg wordt een kade gelegd. Het toekomstige natuurgebied Oude Willem ligt in het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. Van het 450 hectare grote Oude Willem ligt 250 hectare in Drenthe en 200 hectare in Friesland.
De Raad van State gaat bekijken of het watergebiedsplan, projectplan en het peilbesluit van de waterschappen door de beugel kunnen. Een uitspraak volgt.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl