Drent kan zich wel vinden in avondklok en visiteverbod

ANP0427340968
Met je hond mag je na 21.00 uur de straat nog op © ANP / Rias Immink
Meer dan de helft van de Drenten denkt dat de avondklok nodig is om het coronavirus in te dammen. Dat blijkt uit een enquête die RTV Drenthe in samenwerking met RTV Noord, RTV Oost en Omrop Fryslân hield onder ruim 1.000 inwoners van Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel.
Van de Drentse ondervraagden denkt 23,9 procent dat de avondklok niet nodig is. Evenveel ondervraagden hebben geen mening of staan neutraal tegenover de avondklok.
Het verhaal gaat verder onder de grafiek
Ook voor eventuele toekomstige maatregelen hoeven we waarschijnlijk geen grootschalige protesten in Drenthe te verwachten. Mocht het bijvoorbeeld tot een visiteverbod komen, dan lijkt het erop dat ook die maatregel wel op steun kan rekenen. Iets meer dan vijftig procent van de ondervraagde Drenten vindt die maatregel niet te ver gaan. Bijna 30 procent vindt van wel en ruim 19 procent is neutraal.
Het verhaal gaat verder onder de grafiek
Ook zien Drenten wel heil in het coronavaccin dat sinds kort wordt toegediend. Ruim driekwart van de ondervraagden denkt dat het vaccin bijdraagt aan de bestrijding van het virus. Ook lijkt het vaccin hoop te bieden. Ruim 71 procent denkt het met de huidige en eventuele extra maatregelen wel uit te kunnen zingen totdat de meeste Nederlanders gevaccineerd zijn. Zo'n 6,5 procent heeft geen vertrouwen in een coronavaccin.

Sociale contacten

Ondanks dat de meeste Drenten de maatregelen begrijpen en steunen, worden we er niet heel erg blij van. Respondenten geven aan zich ongelukkiger en bedroefder te voelen dan in september 2020 toen we nog niet met de nieuwe maatregelen te maken hadden. Ruim veertig procent geeft aan zich ongelukkiger te voelen sinds de invoering van de nieuwe maatregelen. In april vorig jaar, bij de invoering van de intelligente lockdown, was dat percentage nog hoger met bijna 49 procent.
Het verhaal gaat verder onder de grafiek, gebruik het pijltje naar beneden om de cijfers van een andere periode te bekijken
Ook missen Drenten hun sociale contacten. Ruim 73 procent geeft dat aan in de enquête. Dat percentage is iets hoger dan in april 2020 toen ruim 70 procent het moeilijk had met de 'sociale isolatie'. In september hadden we even een kleine sociale piek. Toen gaf minder dan de helft van de respondenten aan de sociale contacten te missen.

(Thuis)werk en thuisonderwijs

De meeste Drenten zijn relatief goedgemutst als het op thuisonderwijs aankomt. 36 procent vindt dat thuisonderwijs prima te doen is. 28 procent is het daar niet mee eens. Ook geeft 38 procent aan het werk prima te kunnen combineren met begeleiding van lerende kinderen. Zo'n 22 procent heeft het daar wel moeilijk mee.
Thuiswerken heeft Drenthe nooit helemaal gevonden, lijkt het. De meerderheid geeft aan niet thuis te werken. In april werkte ruim 37 procent van de respondenten thuis. In september was dat nog iets meer dan een kwart. Met de nieuwe maatregelen is het aantal thuiswerkers het hoogst in onze provincie. De helft van de ondervraagden geeft aan thuis te werken.
Al dat thuiswerken en thuisonderwijs heeft volgens de Drentse respondenten overigens geen tot weinig invloed op de sfeer in huis. Ruim 67 procent geeft aan dat de sfeer sinds de nieuwe maatregelen van september niet slechter is geworden. Bij zo'n 12 procent is de sfeer wel wat achteruitgegaan.
Drent kan zich wel vinden in avondklok en visiteverbod
Het onderzoek is gedaan door KIEN Onderzoek in opdracht van RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân. In totaal hebben 1.065 mensen van 16 jaar en ouder, verdeeld over alle leeftijdsgroepen, onderwijsniveaus, geslachten en verschillende samenstelling van huishoudens de vragenlijst ingevuld. Onder hen ruim 200 Drenten.
Volgens KIEN betekent dat, dat met een betrouwbaarheid van 95% valt te concluderen dat de uitkomst maximaal 3% kan afwijken van de uitkomst als iedereen ondervraagd zou zijn.