Inwoners De Wolden krijgen inspraak op collegeprogramma

ZUIDWOLDE - Een bijzondere brief vandaag op de mat bij alle inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen in De Wolden. De gemeenteraad doet een oproep mee te bepalen waar de politiek zich de komende vier jaar mee bezig moet houden.
Lijsttrekkers van alle partijen hebben na de gemeenteraadsverkiezingen samen bepaald waarin hun verkiezingsprogramma's overeenkomen. Lijsttrekker Jan ten Kate van Gemeentebelangen: "Dat is 85 procent en dat hebben we uitgewerkt in vijf thema's. Dat zijn de zaken waar we de komende vier jaar mee bezig willen gaan. We vragen aan de mensen of ze zich daarin herkennen, of ze daarover met ons in gesprek willen, maar ook of zij nog andere onderwerpen hebben."

Inspraak aan voorkant
De raadsfracties willen met de nieuwe werkwijze ervoor zorgen dat de inwoners vooraf mee bepalen waar het college vervolgens mee bezig zou moeten gaan. Ten Kate: "Het is een ouderwetse werkwijze om als collegepartijen bij elkaar te kruipen, te onderhandelen en hier en daar wat water bij de wijn te doen en dan een collegeprogramma te schrijven. Als je daarna nog een keer naar de bevolking toe gaat, dan is dat alleen maar inspraak aan de achterkant."

Stembus
Jan ten Kate vindt dat burgers met deze nieuwe werkwijze niet vergeefs naar de stembus zijn gegaan bij de verkiezingen: "Ik krijg die vraag vaker. Dan zeg ik, u bent naar de stembus geweest, zodat er dan een raad zit die uiteindelijk een besluit kan nemen. Dan tellen nog steeds meerderheden en minderheden."


De gemeenteraad in De Wolden heeft de afgelopen jaren al gewerkt met de nieuwe systematiek van eerst dialoog, dan debat en dan besluitvorming. Volgens ten Kate werkt dat het best bij tastbare onderwerpen. Ten Kate: "Als je een fietspad gaat aanleggen en vraagt: welke bomen gaan we kappen?, dan komen de mensen daar op af."

Wat leeft er?
Dienstverlening, een nieuwe omgevingsvisie, een nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, duurzaamheid en maatschappelijke particpatie zijn de thema's die de fracties zelf hebben samengesteld. "Wij dragen onderwerpen aan en gaan geen politiek bedrijven en de krenten uit de pap halen, maar de mensen bevragen welke kant het op moet. Het gaat om de thema's die er leven."

De gemeente heeft naar schatting 10.000 brieven de deur uit gedaan. Ten Kate kan niet zeggen wanneer de actie geslaagd is. Ten Kate: "Ik hoop dat mensen ons nog beter op het netvlies krijgen. We hopen op zoveel mogelijk reacties, maar vooral mooie bijdrages. Slecht nieuws is er niet, want als wij iets niet goed doen, dan gaan we ook daarover met elkaar in gesprek."