Vijf vragen over vergoeding aardbevingsschade

ASSEN - Inwoners met aardbevingsschade in Zuidlaren en Emmen krijgen, net als gedupeerden in Groningen en Langelo, hun gemelde schade volledig vergoed.
De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben dit toegezegd. Maar hoe zit het precies?

Allereerst, waarom is dit zo bijzonder? 
Omdat mensen met aardbevingsschade in Groningen al wel een volledige vergoeding krijgen, maar in Drenthe steeds andere regels golden. Drentse bestuurders deden wel hun best om ook in deze provincie een betere schadeafhandeling te regelen, maar tot een paar maanden geleden leverden de gesprekken met de minister weinig op. 

"Aan het einde hebben we niet hard meer hoeven onderhandelen, maar we hebben wel twee jaar moeten aankloppen voor een onafhankelijke schaderegeling", vertelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Dit leidde soms tot irritaties van 'waarom krijgen we nooit antwoord?' Na de schaderegeling in Groningen is alles in een stroomversnelling gekomen."

Voor burgemeester Marcel Thijsen was het aantreden van minister Eric Wiebes een belangrijk moment in het proces. "We hebben verschillende keren met minister Henk Kamp gesproken. Een buitengewoon kundig man, maar Wiebes is wel flexibeler. Die heeft een andere visie dan Kamp. Dat was voor mijn gevoel wel een keerpunt."

Wiens schade wordt nu vergoed? 
In Drenthe zijn na twee aardbevingen meer dan vijfhonderd schades gemeld in met name de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Emmen. Deze schade wordt volledig vergoed. Voor de duidelijkheid: het gaat alleen om de schade die gemeld is naar aanleiding van de aardbevingen bij Zuidlaren en Emmen. Voor nieuwe aardbevingsschade gelden andere regels.

Mochten Drenten met aardbevingsschade al een bod van de NAM hebben aangenomen, dan geldt deze speciale regeling ook niet. 

Wordt alle schade vergoed? 
Ja, alle gemelde schade wordt vergoed. Je kunt kiezen of de schade in natura of in geld wordt vergoed. Tot 25.000 euro wordt vergoed, daarboven is een toetsing.

Dit betekent dat mensen misschien een vergoeding krijgen van de NAM, terwijl een aardbeving geen oorzaak was van de schade. "Rechtvaardig is dat dus niet per definitie," zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Maar zo doen ze het in Groningen en mensen in Drenthe hebben recht op een gelijke behandeling."

Wanneer wordt de schade vergoed? 
Alle schademelders krijgen voor 1 juli een aanbod van de NAM. Let op: de schademelder moet wel reageren binnen drie weken. Doet hij of zij dit niet, dan vervalt het aanbod.

Wat zijn de regels voor nieuwe aardbevingsschade, mocht er weer een aardbeving komen in Drenthe?
Aan het begin van de zomer moet er een nieuw protocol komen voor schade door kleine gasvelden. Daarin wordt ook een wettelijke regeling opgenomen voor eventuele schade door zoutwinning. Gedeputeerde Stelpstra heeft er vertrouwen in dat schade bij een mogelijke tussentijdse beving ook volledig onafhankelijk wordt afgehandeld. 

In dit nieuwe schadeprotocol wordt, zoals het nu lijkt, niet de omgekeerde bewijslast opgenomen, zoals nu in Groningen van kracht is. "Maar", zegt Stelpstra, "hier wordt vast iets op bedacht."
Meer over dit onderwerp:
NAM aardbevingsschade schade Emmen Zuidlaren
Deel dit artikel: