Parc Sandur Emmen vreest meer verkeersoverlast: 'Er is al iemand die wil verhuizen'

EMMEN - De bewoners van Parc Sandur in Emmen vrezen voor extra verkeershinder rondom de wijk.
"We hebben al verkeersoverlast van de A37", zegt voorzitter van de wijkvereniging, Fred Ottens. "En we zijn bang dat het straks met de verdubbeling in Duitsland erger wordt."


'Verhuizen als het erger wordt'
Ottens doelt daarmee op de E233 tussen Meppen en Cloppenburg die de komende jaren verdubbeld wordt. "We hebben voorspellingen gezien van het aantal vrachtwagens dat verwacht wordt. Dat zijn er duizenden meer."

"Er is al iemand die heeft gezegd: ik ga verhuizen als het erger wordt", aldus Ottens. "De woningen aan het begin van de wijk staan haaks op de weg en staan wat hoger. Die vangen dus meer geluid op. Ik vind het wel erg dat dat de reden zou zijn van een verhuizing." 

Geluidsschermen en -wallen 
De A37 tussen Hoogeveen en Duitse grens is de levensader van vrachtverkeer richting Scandinavië en zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Rijkswaterstaat legt in 2019 op een deel van het traject tussen Erica en Parc Sandur zogeheten zoab-asfalt aan, in de volksmond ook wel fluisterasfalt genoemd. Tussen Nieuw-Amsterdam en Parc Sandur gaat dit niet gebeuren. 

"Wij zijn bang dat dat niet genoeg is op den duur", verklaart de voorzitter. De wijkvereniging ziet het liefst dat er geluidswallen of -schermen komen. 

Extra maatregelen, indien nodig
Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat dit voor hen financieel 'niet doelmatig' is. Wel worden woningen langs het traject tussen Parc Sandur en Nieuw-Amsterdam nog onderzocht op geluidsbelasting. Mocht het nodig zijn, neemt Rijkswaterstaat nog extra maatregelen daar. 

"We houden vinger aan de pols, want we krijgen nog te weinig contact met ze. Daarnaast zijn we zijn bang dat we aan twee kanten van het park verkeershinder krijgen", zegt Ottens. Het plan is nog om de Verlengde Herendijk en de Ericasestraat op te waarderen. De Verlengde Herendijk is als eerste aan de beurt en wordt breder gemaakt, omdat de bermen regelmatig kapot zijn. De snelheid blijft tachtig kilometer per uur.

"Ik ben bang dat er dan een plan ligt en we mogen besluiten over wat soort bloemetjes er komen", besluit Ottens. De gemeente Emmen zegt dat bewoners altijd worden betrokken in de planvorming en is van plan een bijeenkomst te organiseren voordat er begonnen wordt met de aanpak van de wegen.
Deel dit artikel: