1,7 miljoen euro moet uitstroom bestrijdingsmiddelen verminderen

GIETEN - Samen met het waterschap Hunze en Aa's stellen Gedeputeerde Staten 1,7 miljoen euro beschikbaar voor twee projecten in het Drentsche Aa-gebied en in het Drentse deel van de Veenkoloniën.

Dit zijn projecten van LTO Noord in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De Provinciale Staten kunnen nog bezwaar indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van waterschap Hunze en Aa's heeft al ingestemd.


De projecten moeten de uitstroom van bestrijdingsmiddelen vanaf het erf naar het oppervlaktewater verminderen. Voorbeelden zijn investeringen in wasplaatsen van spuitmachines en andere landbouwmachines die in contact zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen.

"Met deze bijdrage stimuleren we agrarische ondernemers om duurzame en  innovatieve maatregelen te nemen ter verbetering van de waterkwaliteit", zegt gedeputeerde Cees Bijl.
Deel dit artikel: