Ontslag van gemeentesecretaris Tynaarlo krijgt juridisch staartje

gemeentehuis tynaarlo
Het ontslag van de gemeentesecretaris van Tynaarlo stuit op een juridische hobbel © RTV Drenthe
Het ontslag van gemeentesecretaris Johannes van Nieukerken van Tynaarlo krijgt nog een juridisch staartje. Niet zozeer omdat hij met de gemeente ruziet over de hoogte van de ontslagvergoeding. Maar omdat de nieuwe wet normering Topinkomens de scheidende partijen in de wielen rijdt bij de financiële afwikkeling van het vertrek.
Eind november maakte Tynaarlo bekend niet verder te willen met de gemeentesecretaris, die de afgelopen jaren orde op zaken moest stellen bij de gemeente na tijden van crisis. De coronacrisis had nogal impact op het ambtelijk apparaat, en volgens B en W was er 'een verschil van inzicht over de koers en de aansturing van de organisatie voor de toekomst'.

Accountant ligt dwars

Van Nieukerken stemde in met zijn vertrek: "Als B en W tot die conclusie komen, moet ik mij verhouden tot de nieuwe werkelijkheid, en mijn kennis en expertise elders inzetten." De partijen zouden in gezamenlijkheid naar een passende oplossing kijken voor het vertrek.
Maar inmiddels is het februari en al die tijd is zijn dienstverband nog steeds niet beëindigd, en is Van Nieukerken formeel geschorst. Reden; de accountant van de gemeente ging dwarsliggen, op het moment dat de partijen een vertrekregeling klaar hadden voor de hoogste ambtenaar van Tynaarlo. Die weigert ervoor te tekenen. De wet belemmert dat volgens de accountant.
Sinds 1 januari 2020 is de wet normering Topinkomens gewijzigd, en die is volgens de accountant ook van toepassing op de vertrekkende gemeentesecretaris. Maximaal 201.000 euro kunnen topfunctionarissen krijgen, en dat is inclusief vergoedingen als vakantie- en eindejaarsuitkering. Doel van de wet is het tegengaan van extreem hoge beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector.

Onaangename gesprekken

Daardoor kan Van Nieukerken in de ogen van de gemeentelijke accountant van Tynaarlo financieel niet meekrijgen, wat de partijen in gedachten hadden. "Dat waren erg onaangename gesprekken", aldus de advocaten van beide partijen. De accountant heeft daarvoor de zegen van een rechter nodig, zo was de boodschap.
Daarom zaten de gemeente Tynaarlo en de gemeentesecretaris vanmorgen met hun advocaten voor de rechter in Assen. Die moet nu uitspraak doen. En als het aan de partijen ligt, moet hij de gemeentelijke accountant overrulen. Liefst ook snel, want de situatie duurt nu al maanden, vinden ze.

Weeffout

Advocaat Paul Boontje zegt dat er een weeffout zit in de wet normering Topinkomens, en daar dreigt de ex-gemeentesecretaris nu de dupe van te worden. "Hij is de eerste topambtenaar die z'n baan is kwijt geraakt, sinds de wijziging, en die hier nu tegenaan loopt. Volgens zijn arbeidsovereenkomst heeft hij gewoon recht op wat hij vraagt."
De vraag aan de rechter is nu, in hoeverre kan de gemeentesecretaris bij z'n vertrek wettelijk gezien toch de volle mep meekrijgen, met ruim twintig jaar in overheidsdienst waarvan de laatste zeven bij Tynaarlo. "Het kan niet zo zijn dat een hoge ambtenaar als Van Nieukerken, met zijn staat van dienst, door deze wetswijziging verliest waar hij volgens het ambtenarenrecht aanspraak op kan maken", aldus Paul Boontje. "Dat mag hij door een blooper niet mislopen. Dit is heel vervelend in zo'n exit-scenario."

Tonnen kwijt

Of de riante ontslagvergoeding voor de ex-gemeentesecretaris van Tynaarlo wel of niet billijk is, en wettelijk ook binnen de regeltjes valt, dat beslist de rechter binnen vier weken. Ondertussen staat Van Nieukerken nog altijd op de loonlijst van Tynaarlo, terwijl er sinds december ook alweer een interim-gemeentesecretaris in dienst is. De kwestie kost de gemeente Tynaarlo dus zeker vele tonnen. Tenzij Van Nieukerken, die begin zestig is, al snel weer een nieuwe job vindt. Maar daar is voorlopig nog geen zicht op, zo liet hij vanmorgen de rechter weten.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.