Lijst Groen Noordenveld: schrap eigen bijdragen voor dagbesteding mensen met handicap

RODEN - Lijst Groen Noordenveld (LGN) gaat zich hard maken voor het schrappen van de eigen bijdragen voor dagbesteding van mensen met een handicap.

Morgen bespreekt de gemeenteraadscommissie van Noordenveld een voorstel om de bijdrage voor onder meer dagbesteding voor mensen met een handicap op 17,50 euro per maand vast te stellen. "Die rekening kan voor sommigen een probleem zijn", laat LGN-fractievoorzitter Henk Koekkoek weten. 

LGN wil aan de andere fracties vragen wat ze ervan vinden om deze eigen bijdrage niet meer te heffen. “Daarmee kan de maatschappelijke participatie van mensen met een handicap verbeterd worden”, aldus Koekkoek.

Winst
"Ik weet nog niet hoe de andere partijen over ons voorstel denken, dat merken we morgen." Koekkoek denkt dat het schrappen van de eigen bijdrage alleen maar winst oplevert. "Sowieso is er dan minder administratie, maar ook mensen met een kleine portemonnee zijn geholpen."

Het schrappen van de eigen bijdrage zal de gemeente Noordenveld zo'n 45.000 euro op jaarbasis kosten. "De financiële gevolgen zijn voor de gemeente dus niet zo groot en we hebben een potje om dit op te vangen."

In de gemeente Noordenveld maken zo'n 170 mensen gebruik van dagbesteding. Via dagbesteding doen mensen mee aan georganiseerde activiteiten om bezig te zijn, andere mensen te ontmoeten en te leren.
Deel dit artikel: