Onrust in De Wouden over begeleidwonenproject van Leger des Heils

De Wouden
Bewoners van De Wouden zijn bang dat de veiligheid achteruit gaat, met begeleid wonen van het Leger des Heils © RTV Drenthe / Margriet Benak
Er is onder buurtbewoners in De Wouden in Assen onrust over de komst van twaalf mensen met psychische of verslavingsproblemen, die van het Leger des Heils begeleiding krijgen om opnieuw zelfstandig te gaan wonen. Omwonenden zijn bang dat met zo'n grote groep probleemgevallen bij elkaar, de veiligheid in hun buurt in gevaar komt.
Met een brandbrief aan woningcorporatie Actium, Leger des Heils, gemeente en de gemeenteraad willen ze nog deze week hun ongerustheid kenbaar maken.

Housing First

Het gaat in De Wouden, in de wijk Baggelhuizen, om een tweede Housing First-project van het Leger des Heils in Assen. Aan de Van Swinderenhof, in de wijk Lariks, begeleidt het Leger des Heils al enkele jaren twaalf cliënten, die ook daar in huurhuizen van Actium wonen.
Ze krijgen 24-uursbegeleiding, waarbij ze weer leren op eigen benen te staan, om uiteindelijk op zichzelf te kunnen wonen. De mensen komen vooral uit de maatschappelijke opvang, en maken via Housing First een tussenstap naar zelfstandig wonen in een huurwoning ergens in Assen. Deze tussenstap moet overlast in wijken voorkomen.

Veel onrust in buurt

In De Wouden willen Actium en het Leger des Heils twaalf voormalige studentenwoningen hiervoor gebruiken. Die staan grotendeels leeg, omdat de Hanzehogeschool haar opleiding in Assen stopt. De buurt kreeg in december een brief over de komst van de nieuwe huurdersgroep in de loop van dit jaar. Maar die is allerminst blij met het project.
Buurtbewoonster Ellie Bennen zegt dat er veel zorgen leven onder de bewoners, vooral omdat er nog maar weinig bekend is over wat er precies gaat gebeuren. "We hebben inderdaad een brief gehad, maar verder weten we niks. Ik ben de buurt rondgegaan, en heb gemerkt dat er veel onrust is", aldus Bennen.

Veiligheid achteruit

De buurt is volgens haar bang dat de veiligheid snel achteruit gaat, zodra het Housing First-project met twaalf cliënten er neerstrijkt. "Als er zoveel mensen met problemen bij elkaar worden gezet, dan is dat volgens ons vragen om nog meer problemen. Want dat trekt vaak ook weer andere probleemgevallen aan", verzucht Bennen.
Ze verwijt Actium en de gemeente dat er na de brief, die in december is rondgebracht, niets meer gecommuniceerd is. "Er zou begin dit jaar een inloopspreekuur komen. Maar we zijn meer dan anderhalve maand verder, dan maak je mij niet wijs dat ze al niet meer weten. Maar wij horen verder niks."
studentenhuizen Assen
In studentenhuizen aan De Wouden in Baggelhuizen krijgen cliënten van het Leger des Heils een woonplek © RTV Drenthe / Margriet Benak

Twijfels over begeleiding

Ook zijn er twijfels over de wijze van begeleiding van de cliënten, zo laat Ellie Bennen weten. "Ik heb eens wat artikelen opgezocht over Housing First, maar ik vraag me af, hoe strak die begeleiding eigenlijk is voor die bewoners. Als hier ineens problemen zijn met zo'n cliënt, hoe lang moeten we dan wachten voordat er hulp is? Zitten die hier direct in de buurt, of duurt het tijden voordat er iemand is."
Volgens Bennen wordt de groep van twaalf cliënten door de buurt als 'te veel' ervaren. "Dat zijn gewoon te veel mensen met problemen bij elkaar, en dat voor zo'n hofje waar wij wonen." Volgens Bennen is de buurt er onderhand wel klaar mee, dat het blok met huurwoningen telkens weer een andere huurgroep krijgt. "Ooit woonden er lui met drugsverslaving, daarna zat er een tijdje het RIBW in met beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problemen, toen kwamen er studenten, en nu weer het Leger des Heils. Het lijkt wel alsof we hier het afvalputje aan het worden zijn", aldus Bennen. "En daar is grote bezorgdheid over."

CDA-vragen

De CDA-fractie in de gemeenteraad kent de onrust in de buurt, en heeft inmiddels voor de tweede keer schriftelijke vragen gesteld over de plannen van Actium en het Leger des Heils. CDA-fractievoorzitter Ronald Witteveen vraagt zich af in hoeverre er wel goed gecommuniceerd is met de buurt en of de groep van twaalf bewoners niet een te grote belasting is voor de woonbuurt.
Volgens het college moet er in woonwijken ook plek zijn voor kwetsbare groepen mensen, zodra ze uit de maatschappelijke opvang komen. Het project Housing First, waarbij zelfstandig wonen weer aangeleerd wordt, is volgens het college juist bedoeld om in de toekomst overlast van bepaalde huurders te voorkomen.

Kou uit de lucht halen

Manager Marcel van Halteren van Actium betreurt de ontstane onrust in De Wouden over het speciale woonproject dat de corporatie en het Leger des Heils willen opzetten, in samenwerking met de gemeente. Hij hoopt de kou zo snel mogelijk uit te lucht te halen, door op korte termijn een bewonersbijeenkomst te houden. "Er zat toch de nodige tijdsdruk achter dit verhaal, omdat Assen als provinciehoofdstad van het Rijk een flink subsidiebedrag krijgt voor woonplekken voor kwetsbare doelgroepen. Voorwaarde voor dat rijksgeld is wel dat we nog dit jaar de projecten moeten realiseren. En we wilden in De Wouden de directe woonomgeving zo snel mogelijk inlichten. Dat is in december gebeurd, alleen de vervolgstappen richting de buurt, die moeten nog komen. Hopelijk lukt ons dat binnenkort."

Ruim 2,6 miljoen rijkssubsidie

Actium wil het betreffende woonblok met geschakelde huurwoningen verbouwen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Dat er twaalf bewoners via het Leger des Heils begeleiding krijgen, staat nog niet vast. Exacte aantallen en de precieze aanpak willen Actium en het Leger des Heils pas vaststellen na overleg met de buurt.
Assen kreeg eind vorig jaar ruim 2,6 miljoen euro subsidie toegewezen van de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken, bedoeld voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Met het geld moeten er zo'n zestig tot zeventig woonplekken komen voor dak- en thuislozen, mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-cliënten.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl