Hovenier in Peize moet na veel gedoe bedrijfsactiviteiten minderen

Gemeentehuis Noordenveld in Roden
Volgens de gemeente zijn de bedrijfsactiviteiten van de hovenier in strijd met de woonbestemming © RTV Drenthe / Kim Stellingwerf
Hovenier Albert de Boer in Peize moet de activiteiten rondom zijn bedrijf minderen, dat besluit heeft de gemeente nu definitief genomen.
"We zijn tot de conclusie gekomen dat de activiteiten die plaatsvinden aan De Pol strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan", aldus wethouder Jeroen Westendorp.

Overlast

Een aantal omwonenden ervaart al lange tijd overlast van het bedrijf dat aan de drukke doorgaande weg De Pol in Peize zit. Volgens hen groeide de eenmanszaak in tien jaar tijd uit tot een veel te groot bedrijf. De buren stapten vorig jaar naar de gemeente, omdat ze erachter kwamen dat op het perceel een woonbestemming zat en er dus helemaal geen bedrijf gevestigd mag zijn.
De gemeente kwam daarna op 30 september met een gedoogbeslissing. In dit besluit was sprake van een zogenoemde 'sterfhuisconstructie', wat inhield dat de hovenier op zijn huidige plek mocht blijven werken, maar dat er, als hij zou stoppen met het bedrijf, geen opvolger op die plek mocht komen.

Toch geen gedoogsituatie

"Na dat besluit zijn meteen twee zienswijzen en twee nieuwe handhavingsverzoeken ingediend", vertelt Westendorp. Ook is door de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst, red.) gekeken naar de situatie, waarna de gemeente opnieuw een besluit nam over de hovenier. "We zijn nu tot de conclusie gekomen dat de bedrijfsactiviteiten toch niet in overeenstemming met het bestemmingsplan zijn", aldus de wethouder.
Dat de gemeente nu pas optreedt tegen de hovenier, die al tien jaar op dezelfde plek zit, komt volgens de wethouder doordat er pas vorig jaar klachten zijn binnengekomen. "Op basis van de klachten hebben wij de situatie bekeken. Ook zijn er eerst gesprekken geweest tussen de betrokkenen zelf en ook hebben wij geprobeerd gesprekken op gang te brengen. Maar de klachten hebben uiteindelijk geleid tot handhavingsverzoeken en dan hebben wij als gemeente de taak om die op te pakken", aldus Westendorp.

Shovel en silo

Het klinkt technisch: bedrijfsactiviteiten die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Onder bedrijfsactiviteiten verstaat de gemeente onder andere rijden met een shovel voor het laden en lossen van materialen en de opslag van groenafval.
Ook de sleufsilo die de hovenier op het terrein heeft gebouwd mag er volgens de wethouder niet staan: "Die silo is op dit moment niet vergund, dus er is sprake van een illegaal bouwwerk." Volgens Westendorp dacht hovenier De Boer dat hij de silo zonder vergunning mocht bouwen, maar "bedrijfssilo's zijn alleen bij agrarische bedrijven toegestaan en dit is geen agrarisch bedrijf."
"Het is niet verboden dat je een bedrijf aan huis hebt. Waar het om gaat is dat je met je bedrijf zo weinig mogelijk impact hebt op de omgeving", legt Westendorp verder uit. "Er zou dus best een bedrijfsbus mogen staan en er mag ook best vanuit huis gewerkt worden. Maar de activiteiten die het bedrijf nu onderneemt, hebben zo'n invloed op de omgeving. Daarmee is er niet langer sprake van een woonbestemming. Dit is echt bedrijfsmatig gebruik", aldus de wethouder.

'Broddelwerk van de gemeente'

"We gaan dit aanvechten natuurlijk, want dit is echt broddelwerk van de gemeente", reageert Reinder Auwema als woordvoerder van hovenier Albert de Boer. Volgens hem kan het niet zo zijn dat de gemeente eerst besluit om de hovenier te gedogen en daar vervolgens op terugkomt.
"Ook moeten we goed nadenken over wat overlast nou precies is. We betwisten niet dat de buren overlast ervaren, maar wat is precies overlast? Het kan toch niet zo zijn dat een paar mensen overlast ervaren en er zo voor zorgen dat een bedrijf weg moet?" vraagt Auwema zich hardop af.
Volgens hem heeft de gemeente deze kwestie onderschat en hij overweegt om namens de hovenier naar de rechter te stappen. Maar eerst stapt hij naar de bezwarencommissie om de overlastkwestie aan te kaarten.

Rust

Omwonenden zijn opgelucht dat het nu volgens hen 'de goede kant opgaat' met het gedoe. "Al blijft het natuurlijk wel een nare kwestie", aldus buurman Eildert van Wieren. "We hebben dit vorig jaar april ingezet, dus nu hebben we wel een soort gevoel van: hè hè."
Vanaf 1 mei dit jaar gaat de gemeente handhaven op het genomen besluit, dus voor die tijd moet de hovenier de activiteiten hebben aangepast of verplaatst naar een andere plek.
"Dit is geen goed besluit voor wie dan ook, maar wat ons betreft wel een stap in de richting van een duurzame toekomst voor De Pol", zegt wethouder Westendorp. Hij benadrukt dat hij goed in gesprek blijft over de toekomst met de omwonenden en dat deze keuze gemaakt is in het belang van alle inwoners.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl