Ken jij de sleepwet nog? Vanaf vandaag is 'ie geldig

ASSEN - De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gaat vandaag in. De Wiv is misschien beter bekend als 'sleepwet' of 'aftapwet'.
De wet geeft de inlichtingendiensten van Nederland meer ruimte om af te luisteren en te hacken.

Meerderheid tegen
Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart konden we met een referendum laten weten of we voor of tegen de wet waren. Uitslag: de meerderheid is tegen.

Omdat het ging om een raadgevend referendum, is de regering niet verplicht om wat met de uitslag te doen. Nu is 'ie dan ook ongewijzigd ingevoerd. Om toch de tegenstemmers van het referendum tegemoet te komen wordt op een later moment de sleepwet op een paar punten aangepast. Wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend.

Kort geding
Onder meer burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, Privacy First en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten vinden dat niet genoeg. Zij willen dat de nieuwe wet wordt opgeschort, totdat hij door de Tweede en Eerste Kamer is aangepast. Met een kort geding proberen ze dat voor elkaar te krijgen. Het is nog onduidelijk wanneer dat kort geding dient.


Privacy
Tegenstanders van de sleepwet vinden onder meer dat de privacy van burgers wordt geschonden. Informatie van ‘onschuldige burgers’ zou als bijvangst verzameld worden met een ‘sleepnet’. "Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont", zeggen tegenstanders.

Het kabinet belooft nu dit punt van kritiek mee te nemen en de wet op dit specifieke punt aan te passen. Er zal alleen gericht informatie worden afgetapt.

Buitenland
Een ander punt van kritiek ging over het delen van informatie met buitenlandse inlichtingendiensten. Ook dat wordt aangepakt. Voordat op grote schaal afgetapte data worden gedeeld met andere landen, moet worden meegewogen hoe het gesteld is met de mensenrechtensituatie en het democratisch gehalte in een land.