Voorzitter bestuur WZA: Drentse zorg moet helemaal anders

ASSEN - Er is een zogeheten 'deltaplan' nodig in Drenthe om de zorg in de toekomst goed te kunnen regelen. Dat zegt Boudewijn Ponsioen, voorzitter van de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.
Volgens Ponsioen moet de zorg compleet nieuw ingericht worden."We vergrijzen heel erg als Drenthe en dat gaat tot een hogere zorgvraag leiden. Maar we hebben beperkte budgetten en we hebben beperkte menskracht tot onze beschikking om die zorg te verlenen. Dus we zullen echt die zorg moeten transformeren, zodat we die ook in de toekomst overeind kunnen houden."

Terug naar patiënt en behoefte
Volgens Ponsioen gaat het erom terug te gaan naar de inwoner van Drenthe, naar de patiënt en zijn behoefte. "Hoe houden we de inwoners van Drenthe gezond, zodat ze zo min mogelijk gebruik hoeven maken van de zorg. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol."

Zoveel mogelijk thuis
En als mensen zorg nodig hebben moet dat zoveel mogelijk thuis gebeuren, vindt Ponsioen. "Ziekenhuiszorg moet bij mensen thuis kunnen plaatsvinden, samen met huisartsen in huisartsenpraktijken. Ziekenhuizen, wijkverpleging en verzorgingstehuizen moeten veel meer gaan samenwerken. Samenwerking is een van de sleutels." 

"We krijgen bijvoorbeeld veel mensen in het ziekenhuis, zoals kwetsbare ouderen, die op een spoedeisende hulp komen en die misschien weken daarvoor al thuis enigszins onwel waren . Maar dat zien we niet, dan wordt er aan de noodrem getrokken en dan komen ze op de spoedeisende hulp. Dat is eigenlijk een plek waar je ze niet wilt hebben." 

Personeel
Een van de aandachtspunten is ook de krapte aan personeel. "We zullen gericht aan de slag  moeten met het aantrekken van artsen en specialisten", zegt Ponsioen. Maar je blijft vissen in een vijver die steeds kleiner wordt. We zijn met zorgpartijen, provincie en gemeente aan het kijken hoe we er in de toekomst voor zorgen dat we genoeg medewerkers hebben in Drenthe."