Aanleg betonnen fietspad Anloo illegaal; afbraak niet uitgesloten

Fietspad Anloo Strubben Kniphorstbosch
De gemeente had een vergunning moeten aanvragen voor het fietspad © RTV Drenthe / Hjalmar Guit
De kans bestaat dat de gemeente Aa en Hunze een betonnen fietspad door de Strubben-Kniphorstbosch bij Anloo moet afbreken. De aanleg van het fietspad was volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een illegale activiteit omdat er geen vergunning voor is aangevraagd.
De Strubben-Kniphorstbosch is het grootste archeologische rijksmonument van Nederland. Wie werkzaamheden wil uitvoeren aan een rijksmonument moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de RCE. Dat heeft de gemeente nagelaten.

Gebied aangetast

De Rijksdienst denkt dat de gemeente, door het aanleggen van het 1,7 kilometer lange fietspad, de archeologische waarde van het gebied heeft aangetast. De gemeente meende dat er van schade weinig sprake kon zijn, omdat er niet zo diep was gegraven. Maar er is volgens de RCE een grote kans dat er direct onder het maaiveld al archeologische overblijfselen liggen en daarom zou er helemaal niet gegraven mogen worden.
Om die reden trok Staatsbosbeheer eind januari aan de bel. De natuurbeheerder is eigenaar van de grond rondom het fietspad en was niet blij met de actie van de gemeente. Staatsbosbeheer uitte bezwaren tegen de aanleg van het fietspad, maar de gemeente deed daar vervolgens niets mee.

Fietsnetwerk geen argument

Op de plek waar nu het betonnen fietspad ligt, lag een schelpenpad. Dat pad was volgens de gemeente in slechte staat. Herstel was qua onderhoud niet duurzaam en dus werd voor beton gekozen. Beton hoeft minder vaak te worden onderhouden en dat is goedkoper. Maar mogelijk had de gemeente een subsidie kunnen krijgen voor het onderhoud van het schelpenpad. Volgens de Rijksdienst is die mogelijkheid niet door Aa en Hunze onderzocht.
210224_fietspad
Een deel van het betonnen fietspad © Margriet Benak/RTV Drenthe
Behalve het kostenplaatje, speelde ook mee dat Aa en Hunze het fietspad wilde aanleggen om het goed te laten aansluiten op het Drentse fietspadennetwerk. Dat argument veegt de Rijksdienst van tafel. Het fietspad loopt volgens de RCE 'dood' op meerdere schelpenpaden, waardoor het helemaal niet aansluit op een betonnen netwerk van fietspaden. Ook zijn er geen plannen om het fietspad te laten aansluiten op andere betonnen fietspaden. Daarnaast valt het fietspad volgens de RCE uit de toon in het gebied, waar verder enkel schelpen- en zandpaden liggen.

Vergunning nodig

De gemeente moet binnen vier weken alsnog een vergunning aanvragen bij de Rijksdienst. Wordt de vergunning afgewezen, dan zou de Rijksdienst kunnen eisen dat de gemeente het fietspad volledig verwijdert. De RCE maakt daarbij wel de kanttekening dat sloop van het betonnen fietspad en herstel van het schelpenpad juist schade zou kunnen veroorzaken aan de ondergrond. Daarnaast is er bij afbraak sprake van kapitaalvernietiging.
Mocht de gemeente wel een vergunning krijgen, dan verwacht de Rijksdienst dat er alsnog een archeologisch onderzoek plaatsvindt op plekken waar de gemeente heeft gegraven. Dat zou in ieder geval gelden voor de afgegraven delen rondom het fietspad, maar ook zou de gemeente mogelijk delen van het fietspad (tijdelijk) moeten weghalen. Totdat er een vergunning is, moet de gemeente in ieder geval stoppen met de werkzaamheden aan het fietspad.
De gemeente Aa en Hunze kon niet direct reageren op de situatie en doet dit later

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl