Nieuw college van Westerveld gaat voor 'groen'

DIEVER - Ze zijn er uit: de drie samenwerkende partijen in de gemeente Westerveld. Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW/SW. En één punt loopt als een rode draad door het programma. En dat is duurzaamheid.
De drie willen niet al hun wensen vastleggen in een plan voor de komende vier jaar. Alleen de belangrijkste punten. Zo is te lezen in het nieuwe collegeprogramma. "We hebben geen compleet en uitputtend akkoord geformuleerd, omdat we op een andere manier aan de slag willen. We vragen de oppositie niet om een collegeprogramma bij het kruisje te tekenen: we willen samen de ramen wijd openzetten."

Geen raadsakkoord, maar een samenlevingsakkoord
De term raadsakkoord gaat ze niet ver genoeg in Westerveld. Daar spreken ze meer van een samenlevingsakkoord. "We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen." De drie denken dat ze door het afstaan van macht meer betrokkenheid krijgen van inwoners.

Westerveld richt zich de komende jaren op een aantal punten. Voorbeelden daarvan zijn de oprichting van een denktank lokale economie en het versterken van recreatie en toerisme. Daarnaast moet er ook een calamiteitenfonds komen voor dorpshuizen, komt er meer aandacht voor minima en een groter budget voor initiatieven uit de dorpen in de gemeente.

Meer aandacht voor natuur en milieu
Een groot onderdeel vormt ook de landbouw in het programma. Zo komt er een fonds voor landbouw die meer rekening houdt met de natuur. De gemeente gaat daarvoor zelf bijeenkomsten organiseren om boeren te stimuleren meer te doen aan bijvoorbeeld weidevogelbescherming.

Een heet hangijzer in Westerveld is de lelieteelt. Boeren en kritische inwoners staan lijnrecht tegenover elkaar. Een poging van de gemeente om te komen tot de oprichting van een platform waarin voor- en tegenstanders met elkaar praten is eerder mislukt.

Geen afspraken met lelietelers, dan spuitvrije zone
De drie samenwerkende partijen zetten er nu meer druk op. Binnen een jaar moeten er afspraken gemaakt zijn over de lelieteelt. Is dat niet zo, dan dreigen de partijen met het opnemen van spuitvrije zones in bestemmings- en omgevingsplannen. Progressief Westerveld zei tijdens de verkiezingen dat die zone tenminste 150 meter breed moet zijn. 

Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW/SW zeggen de oppositie niet uit te willen sluiten. Zij worden opgeroepen om met ideeën te komen. "We zijn graag bereid om met de gemeenteraad van gedachten te wisselen over de uitgangspunten. We vragen daarbij niet aan de raad om de uitgangspunten vast te stellen; ze zijn immers de weergave van de afspraken die tussen onze fracties zijn gemaakt."

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei moet het nieuwe college worden geïnstalleerd. De wethouders zijn dan Jelle de Haas voor Gemeentebelangen, Henk Doeven voor DSSW/SW en een kandidaat voor Progressief Westerveld uit Assen, Wilfried de Jong.