'Onbegrijpelijke taal funest voor vertrouwen mensen in politiek'

ASSEN - Dat de toekomstplannen voor de provincie Drenthe in onleesbare teksten zijn opgeschreven is ondermijnend voor de democratie. Dat zegt Carel Jansen, emeritus hoogleraar communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.
"Het heeft onder meer tot gevolg dat mensen afhaken, dus niet meer meedoen met inspraak. En dat is slecht voor het vertrouwen van mensen in de politiek", zegt Jansen.

Omgeving in de toekomst

De Omgevingsvisie omvat de plannen van de provincie voor de toekomst over onder meer wonen, landbouw, recreatie en wonen. Zo staat er bijvoorbeeld in hoeveel huizen er moeten worden gebouwd, waar en onder welke voorwaarden. De voorlopige versie ligt ter inzage tot en met 16 mei.
Volgens Jansen is het geen kwade opzet van de ambtenaren om de tekst zo ingewikkeld te formuleren. "Het is een compromis waar iedereen het mee eens moet zijn. Dat heeft tot gevolg dat het eindresultaat onleesbaar wordt", aldus Jansen.

Leesbare versie inwoners nodig

De PVV in Provinciale Staten heeft tevergeefs gepleit voor een publieksvriendelijke samenvatting. "Het gaat iedereen in Drenthe aan. Nu maken alleen instanties gebruik van de gelegenheid om hun zienswijze te geven. En dat is jammer", zegt PVV-statenlid Ad van Berkel.
Ongemerkt wordt beleid voor de toekomst nu toch vastgelegd, vreest Van Berkel. "Later wordt er dan gezegd dat het allemaal al in de omgevingsvisie is geregeld en dat die ter inzage heeft gelegen," aldus Van Berkel.
Hij maakt de vergelijking met de windmolens. "Toen het 'zoekgebied' werd vastgesteld realiseerden inwoners van de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn zich niet dat juist daar de windmolens zouden komen. Nu is er sprake van energielandschappen. Dan hebben we het niet over groene natuur maar juist over plaatsen waar windmolens en zonnepanelen kunnen komen", zegt het PVV-Statenlid.

Zonneweide niet groen

Ander verhullend taalgebruik in de Omgevingsvisie zijn bijvoorbeeld woorden als zonneparken, zonne-akkers en zonneweides. "Die suggereren dat het om iets groens gaat, terwijl je het groen door de zonnepanelen juist niet meer kunt zien. Zonneveld vind ik eigenlijk nog te positief", zegt professor Jansen, die de tekst overigens ook niet kan begrijpen.
Volgens Jansen is de provincie niet gebonden aan regels op dat gebied. "Een rechter zal niet snel zeggen dat een beleidstekst misleidend is", aldus Jansen.

Verbetering nodig

Moeten we het dan maar op de koop toenemen? Dat ook weer niet. Want Jansen werkt samen met de Taalunie aan het manifest Direct duidelijk. "We vragen alle overheden te communiceren in begrijpelijke taal, in teksten en in brieven. En we gaan ook controleren of ze zich daaraan houden. Zo niet, dan maken we dat openbaar", besluit Jansen.

Niet voor inwoners bedoeld

De provincie Drenthe wil, in de persoon van gedeputeerde Cees Bijl, niet reageren, maar laat via een woordvoerder weten dat de omgevingsvisie is geschreven voor gemeenten en niet voor de burger.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl