Bestuursakkoord en college in Assen rond: 'Samen duurzaam verder'

ASSEN - Assen kan bestuurlijk aan de slag. Er ligt een definitief bestuursakkoord en er is een nieuw college van B en W. 'Samen Duurzaam verder', is het motto van het nieuwe college van ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij PLOP en VVD.
Het bestuursakkoord en het nieuwe college zijn zojuist gepresenteerd op het stadhuis. De wethouders zijn Harmke Vlieg (CU), Gea Smith (GroenLinks), Janna Booij (PLOP) en Roald Leemrijse (VVD).
De focus ligt op een levendige binnenstad met grote en kleine evenementen, cultuur, werk en wonen. De overstap naar duurzame energie staat hoog op de agenda, de fiets krijgt ruim baan, en openbaar groen krijgt volop aandacht, net als gezond en veilig leven. De partijen willen 'geen stad met allemaal 'ikken', maar een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar."

Preventieakkoord

Sociaal Assen is één van de belangrijke speerpunten uit het bestuursakkoord, waarbij het college ervoor wil zorgen dat jong en oud kunnen blijven meedoen. Voor armoedebestrijding, aanpak van laaggeletterdheid, voorkoming van eenzaamheid, schulden en alcoholmisbruik komt er een preventieakkoord. B en W willen dat afsluiten met maatschappelijke organisaties, in samenwerking met Mijn Buurt Assen.

Binnenstad op 1

Als het gaat om ondernemen en werken in Assen, staat de binnenstad op één, gevolgd door ontwikkeling van de Toeristich Recreatieve Zone bij het TT Circuit. "Samen met alle eigenaren en ontwikkelaars willen we zoeken naar een doorbraak om de vele potentiële initiatieven (TT SpeedWorld en Ice World Drenthe) een daadwerkelijke impuls te geven."
Verder wil Assen meer economische groei, door ruimte te geven aan ondernemers die investeren in nieuwe ideeën. Het college ziet daarbij kansen liggen in de energietransitie, als het gaat om nieuwe banen. Er komt een lobby om verlies aan werkgelegenheid bij de NAM gecompenseerd te krijgen.

Lees meer: Assen wil lobby voor compensatie NAM-banen

In de wijken komt er extra aandacht voor speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken en veiligheid. Overlast wordt stevig aangepakt.

Energieneutraal

Als het gaat om duurzaamheid, wil Assen in 2040 een energieneutrale gemeente zijn. De ambitie voor de eigen gemeentelijke organisatie ligt hoger, streefdatum daar is 2030. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken en zonneleningen. Voor grootschalige energieopwekking, zoals windenergie of zonneparken, zoekt Assen regionale samenwerking.
Bij woningbouw wordt de nieuwe norm in Assen klimaatneutraal en gasloos bouwen en nieuwbouw met hergebruik van oude materialen, het zogeheten circulair bouwen.

Portefeuilleverdeling

Bij de portefeuilleverdeling is duidelijk gekeken naar de belangrijke speerpunten van de vier partijen. Zo mag VVD-wethouder Roald Leemrijse aan de slag met de binnenstad, de Toeristisch Recreatieve Zone, economische zaken en werkgelegenheid. Gea Smith van GroenLinks wordt verantwoordelijk voor duurzaamheid, energietransitie, wonen, milieu en cultuur.
Wethouder Harmke Vlieg (CU), de enige wethouder uit het vorige college, behoudt verkeer en vervoer, gezondheid, en wordt verder verantwoordelijk voor het volledige sociaal domein, en onderwijs. Janna Booij (PLOP) krijgt ruimtelijke ordening, sport, recreatie en toerisme in portefeuille. Donderdag worden de wethouders geïnstalleerd.