'Hubtaxi is niet voor korte ritten van deur tot deur'

ASSEN - De nieuwe Hubtaxi is er niet voor korte ritten van deur tot deur. "Het Openbaar Vervoer is geen taxibedrijf", reageert gedeputeerde Henk Brink op de strengere regels voor aanvullend vervoer sinds de Regiotaxi is opgegaan in de Hubtaxi.
De nieuwe Hubtaxi mag niet gebruikt worden voor deur-tot-deurritten die korter zijn dan 3 kilometer. Dat mocht met de Regiotaxi wel. De oude Regiotaxi en de nieuwe Hubtaxi zijn kleinschalige vervoersvormen, bedoeld om te kunnen reizen naar plekken waar het openbaar vervoer niet komt of op tijden dat er geen regulier op rijdt. De Hubtaxi rijdt van en naar vervoersknooppunten zoals bus,- en treinstations.

'Korte ritten vallen niet onder ov'
"Je moet keuzes maken, wat vind je wel tot openbaar vervoer horen en wat niet? Korte ritten van deur tot horen daar niet meer bij. De nieuwe hubtaxi mag wel langere ritten van deur tot deur maken, maar is vooral bedoeld voor vervoer van deur tot een ov-knooppunt of andersom", legt gedeputeerde Brink aan Provinciale Staten uit.  Volgens Brink is er bij het OV-bureau sinds de invoering van de 3-kilometergrens op 9 april nog geen enkele klacht binnen gekomen.

Onvindbaarheid HUB-taxi is wèl een probleem
De VVD kon zich prima vinden in de redenering van Brink omdat ov-bedrijven niet moeten concurreren met commerciële taxi's. GroenLinks en CDA  in Provinciale Staten maakten wel een punt van de omslachtigheid bij het vinden van informatie over de nieuwe Hubtaxi via 9292.nl en het aanvragen van ritten. 50Plus wilde weten of dit incidentele of structurele problemen zijn. De PvdA gaat er vanuit dat dit mogelijk  opstartproblemen zijn die snel opgelost kunnen worden.
Deel dit artikel: