'De politiek in Midden-Drenthe kan wel eens veel levendiger gaan worden'

BEILEN - De nieuwe wethouders van gemeente Midden-Drenthe ondertekenen vandaag het coalitieakkoord. In hoofdlijnen hebben de partijen elkaar gevonden, over details staat weinig vermeld.
Formateur Wietze van der Zwaag zegt dat het nieuwe akkoord daarom waarschijnlijk gaat zorgen voor bredere discussies in de gemeenteraad. "De politiek in Midden-Drenthe kan wel eens veel levendiger gaan worden omdat niet alles al is dichtgetimmerd. Dat was ook het kritiekpunt op het oude akkoord en dat wilden we deze keer niet op dezelfde manier doen. Het nieuwe akkoord noem ik meer een basis waaruit verder wordt gewerkt."

Pijnpunten
Sommige pijnpunten zijn volgens van der Zwaag nog niet uitvoerig besproken. "Bij bijvoorbeeld het onderwerp energietransitie, waarin zoveel verandert, willen we eerst met mensen in gesprek voordat we concrete invulling gaan geven. Hetzelfde geldt voor het onderwerp vakantieparken waarin veel overleg met ondernemers nodig is."

De nieuwe wethouders maken zich geen zorgen over de vorm van het coalitieakkoord. "Juist een akkoord in hoofdlijnen geeft de raad de macht en zorgt ervoor dat we meer met bewoners en betrokkenen in gesprek moeten gaan", legt wethouder Erjen Derks van Gemeentebelangen uit. Hij richt zich, naast de taken sport, jeugd (zorg) en duurzaamheid, ook op inwonersparticipatie. Dat Derks zich richt op sport en jeugd komt door zijn achtergrond als voorzitter van VV Beilen niet als een verrassing.

Portefeuilles
Ook de de rest van de portefeuilleverdeling was te voorspellen. De blijvende wethouder Dennis Bouwman van de PvdA behoudt een deel van zijn portefeuille uit het oude college. Onder meer zorg en wonen en cultuur zijn bij hem ondergebracht. Wethouder Jan Schipper, met zijn achtergrond als melkveehouder, financieel adviseur en oud-raadslid, neemt onder andere de financiën op zich, de ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied en welzijn. Wethouder Anique Snijders van de VVD richt zich onder andere op de economie, recreatie en toerisme, verkeer, wegen en mobiliteit.

Met de nieuwe partijen en wethouders in het college verwacht ook wethouder Bouwman dat er wel het één en ander zal gaan veranderen. "Daarvoor heb je ook verschillende politiek partijen met verschillende opvattingen. Na de verkiezingen is het de kunst om er iets moois van te maken waar iedereen zich wel in herkent. Tegelijkertijd is het ook stuk geven en nemen."

Derks: 'Ik kijk heel erg uit naar de discussies. Tenminste, als het boeiende discussies zijn. Ik denk dat dat boeiende materie gaat opleveren op het gebied van duurzaamheid en de omgevingsvisie die er de komende jaren aan zitten te komen."

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 24 mei 2018 spreekt de gemeenteraad zich uit over het coalitieakkoord.