Werkgroep kraakt onderzoek naar schades rondom Gasopslag Norg

R
Werkgroep kraakt onderzoek naar schades rondom Gasopslag Norg © RTV Drenthe
De Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) zet vraagtekens bij het onderzoek van TU Delft en TNO naar bodemdaling rondom de Gasopslag Norg. Volgens de werkgroep is er te weinig rekening gehouden met de complexe situatie rondom de gasopslag.
In het onlangs gepresenteerde onderzoek van TU Delft en TNO wordt geconstateerd dat schades rondom de Gasopslag Norg niet door bodemdaling- of stijging kan worden veroorzaakt. Drie wetenschappers trekken die conclusie in een dertien pagina's tellend rapport. De TWME tekent bezwaar aan tegen deze conclusie.

Complexe situatie

De TWME stelt dat de onderzoekers te weinig hebben gekeken naar de omstandigheden van de gasopslag in Langelo. "Nergens anders ter wereld is er een situatie van gasopslag gecombineerd met gaswinning in een bewoond gebied", stelt de werkgroep. Het onderzoek gaat volgens de werkgroep niet in op deze complexe situatie.
Ook concludeert de TWME dat de onderzoekers in verouderde modelstudies zijn gedoken. "De afgelopen paar jaar zijn er veel schades in het gebied opgenomen. Desondanks blijkt dat er alleen een literatuurstudie is uitgevoerd." Daarbij gaat het om studies uit 1995. Vreemd, vindt de TWME. "Dat terwijl er recent zoveel meer praktische dossierinformatie beschikbaar is gekomen."

Willekeur

Vooral de willekeur bij de schadeafhandeling roept frictie op. "Waar de ene woning een schadevergoeding krijgt toegekend, krijgt de naastgelegen buurman glashard te horen dat mijnbouwactiviteit geheel geen invloed op de schades heeft", stelt de TWME. Het was voor enkele dorpsbewoners van Een en omstreken de primaire reden om de tijdelijke werkgroep in het leven te roepen.
De TWME geeft aan zich niet te kunnen voorstellen dat het IMG de conclusies van het onderzoek overneemt. Zo wordt er in het onderzoek gekeken naar de effecten van trillingen uit het Groningerveld op de regio, terwijl de TWME nooit beweerd heeft dat daar schades door veroorzaakt worden. "Door het onderzoek over te nemen, wordt het bestaan van de UGS Norg volledig genegeerd."

In gesprek

De TWME sprak maandagavond met afgevaardigden van het IMG. Het IMG gaf bij monde van woordvoerder Jouke Schaafsma al eerder aan met maatschappelijke organisaties in gesprek te willen, om zo hun visie op het onderzoek te verzamelen. Schaafsma noemde het een 'gedegen onderzoek' maar liet ook weten dat het IMG nog niet precies weet wat het nu met de conclusies moet.
Pas in april of mei neemt het IMG een standpunt in. Toegekende schadevergoedingen zullen niet worden teruggevorderd, maar hoe het nu verder gaat met de ruim 1400 schademeldingen die nog openstaan, is maar zeer de vraag.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl