Datalek bij Noordelijk Archeologisch Depot

ANP-foto
De hoster van de website van het Noordelijk Archeologisch Depot is gehackt © ANP/ Koen van Weel
Hackers hebben mogelijk de persoonsgegevens ingezien van maximaal 1371 nazaten van vondstmelders, medewerkers en onderzoekers van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD).
De website van het NAD was op 9 februari door webhoster Collections Information Technology (CIT) offline gezet omdat de webhoster zelf was gehacked. Door de hack is mogelijk toegang verkregen tot (persoons)informatie die via de website van het NAD wordt ontsloten. CIT heeft daarop een extern beveiligingsbedrijf en de politie ingeschakeld om de hack te onderzoeken. Dat onderzoek loopt nog.

Voornamen, achternamen en woonplaats

Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat bij de hack de persoonsgegevens gestolen zijn, of dat er sprake is van onrechtmatige inzage. De hack is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De risico's worden ingeschat als beperkt, omdat alleen voornamen, achternamen en woonplaatsen konden worden ingezien.
De site is inmiddels weer online. De provincie Groningen onderzoekt samen met het NAD of en op welke wijze de 1371 personen gecontacteerd kunnen worden. Op basis van het onderzoek zullen vervolgmaatregelen worden genomen. Ook wordt de procedure rondom de verwerking van de persoonsgegevens aangescherpt. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen, worden met CIT nieuwe contractafspraken gemaakt omtrent de datalevering en benodigde beveiliging.

Wat is het NAD?

NAD Het Noordelijk Archeologisch Depot staat in Nuis en is sinds 1997 het interprovinciale depot voor archeologische bodemvondsten uit Drenthe, Groningen en Friesland. In het depot worden archeologische vondsten uit de drie noordelijke provincies bewaard, geregistreerd en via de website (http://www.nadnuis.nl/) digitaal raadpleegbaar gesteld. Op de website staan beschrijvingen van archeologische vondsten, zoals type object, materiaal, vindplaats en datering. Via de website worden meer dan 270.000 records met vondstdata ontsloten.
De medewerkers van het NAD werken voor de drie provincies, maar zijn in dienst bij provincie Groningen. Het ICT-beheer en facilitaire zaken worden door provincie Groningen uitgevoerd.
(RTV Drenthe nam in 2016 een kijkje in het depot vanwege een serie reportages over een opgraving en onderzoek in de Magnuskerk in Anloo. De aflevering waar het NAD in zit staat in de link hieronder)

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl