Druk op zorg wordt komende jaren hoger door 'dubbele vergrijzing' in Drenthe

ANP-315458063
De vergrijzing in Drenthe neemt de komende jaren toe © ANP XTRA / Koen Suyk
Drenthe gaat de komende jaren flink vergrijzen. Dat blijkt uit het Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe. In 2030 is de groep 80-plussers 65,5 procent groter dan die in 2015 was. Ook de groep 65 jaar en ouder is in 2030 groter: namelijk, 34,7 procent groter dan in 2015.
Er is dus sprake van een 'dubbele vergrijzing'. Die gaat gepaard met een hogere druk op de gezondheidszorg, zo valt te lezen in het rapport. Uit het regiobeeld blijkt ook dat het aantal ouderen dat gebruikmaakt van de wet langdurige zorg de komende twintig jaar met 83 procent stijgt. Dat betekent dat ruim 3.500 extra ouderen in 2040 verpleegzorg nodig hebben, in het verpleeghuis, thuis of in tussenvoorzieningen. "Deze toenemende zorgvraag gaat gepaard met hogere zorg- en investeringskosten in de regio."
Verder valt op dat 92,5 procent van de 75-plussers nog thuis woont. De komende twintig jaar nemen de mobiliteitsbeperkingen bij die groep ouderen alleen maar toe. Zo kunnen ouderen problemen hebben met lopen, tillen, bukken of traplopen. Voor de doelgroepen 75-85 en 85 jaar en ouder wordt een toename van die problemen verwacht van respectievelijk 45,6 en 87,4 procent. "Dit geeft mogelijk extra druk op de zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Bij een toename van mobiliteitsproblemen is waarschijnlijk ook sprak van meer gebruik van een rollator of rolstoel. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de leefomgeving."

Wie zitten achter het Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe?

Het Regiobeeld is ontwikkeld door Trendbureau Drenthe en Proscoop, namens de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Die alliantie is een samenwerkingsverband, die bestaat uit Drentse gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen, aanbieders van thuiszorg, wijkverpleging en ouderenzorg, Denktank 60+ Noord en Zilveren Kruis.

Oplossingen?

Een deel van die druk kan weggenomen worden door het grotere aantal vitale 65-plussers. "Die kunnen een positieve bijdrage leveren aan de ondersteuning van het groeiende aantal 80-plussers." De schrijvers van het rapport zeggen dat het 'van groot belang is' om het maatschappelijk potentieel van 65-plussers te benadrukken. "De derde generatie (65-plus, red.) zou de vierde kunnen ondersteunen."
Ook moet er een grote bewustwordingscampagne opgezet worden, blijkt uit het regiobeeld. "Het gaat erom ouderen te activeren om na te denken over het ouder worden. De rol van gemeenten is faciliterend, die moeten dat mogelijk maken." Daarnaast zouden ouderen actief betrokken moeten worden bij het maken en uitvoeren van beleid. "Benut hun expertise en toets bij hen of wat we doen, de juiste dingen opleveren."
Bovendien moet er meer aandacht komen voor de periode tussen thuis wonen en het verpleeghuis. "De tussenliggende periode (...) maakt het van belang om veel meer flexibiliteit of tijdelijke bedden te realiseren dan we nu hebben. We hebben daar nog veel te weinig oplossingen voor."
Het regiobeeld is volgens de schrijvers overigens alleen een startpunt om de ouderenzorg te evalueren en in de toekomst te monitoren.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl