Omwonenden balen maar gemeente kiest zo goed als zeker voor Knarrenhof in Peize

Oude Velddijk Peize
Op dit stuk grond aan de Oude Velddijk wil de gemeente levensloopbestendige woningen bouwen © Google Streetview
Ze vrezen voor de teloorgang van de rust, ruimte en groen in Peize, de omwonenden van de Oude Velddijk 26. En dus sprak de Belangengroep Oude Velddijk 26 vanavond in tijdens de raadsvergadering.
"Wij vragen de raad het volgende: waarom willen mensen in Peize wonen? Dat is om de rust, ruimte en het groen", aldus Tom Kraaij namens de belangengroep.

Levensloopbestendige woningen

Kraaij sprak in omdat vanavond op de agenda het plan stond van de bouw van zoveel mogelijk levensloopgeschikte woningen op het perceel van de Oude Velddijk 26 in Peize. Zeer waarschijnlijk in de vorm van een Knarrenhof, een plek waar jongeren en ouderen samenwonen en naar elkaar omkijken. Hiervoor is een bedrag van 100.000 euro nodig voor de voorbereidende werkzaamheden.
Maar omwonenden, Kraaij sprak namens 24 mensen, zien dat plan niet zitten. Volgens de belangengroep is een enquête over welk type woningen gebouwd zouden moeten worden op het perceel sturend en zijn de resultaten niet juist geanalyseerd. "Dit terwijl er best inhoudelijke toevoegingen waren van mensen. Maar daar heeft de gemeente niets mee gedaan", aldus Kraaij.

Participatie en wateroverlast

Ook zijn omwonenden bang voor meer wateroverlast in de straat, iets waar veel huizen nu ook al last van hebben. "De grondwaterstand is hier hoog. De te bebouwen grond moet gemiddeld 80 centimeter opgehoogd worden, hiermee neemt de wateroverlast alleen maar toe", legt Kraaij uit.
Volgens Kraaij hebben omwonenden zich altijd constructief opgesteld naar de gemeente, maar zijn ze wel veel te laat betrokken bij het hele proces: "We hebben wel gesprekken gehad met de wethouder en projectleider, maar dat was op ons initiatief." Verder benadrukte de belangengroep constructief mee te willen denken bij de rest van het proces: "Wij zijn van mening dat er meer initiatieven zijn die ook financieel haalbaar zijn zonder intensieve verbouwing."

Waterproblematiek

De meeste partijen snappen de zorgen van de belangengroep, maar zien ook dat er veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen in Peize. "Mensen zijn driftig op zoek naar woningen. Ja, ze willen ook rust, ruimte en groen. Maar ze zijn ook zeker op zoek naar woningen", vat ChristenUnie-fractievoorzitter Menne Kamminga het samen.
"We vinden het een lastige", begint VVD-fractievoorzitter Robert Meijer. "Ja, er moet levensloopbestendig gebouwd worden. Maar als we kijken naar het gebied en de waterproblematiek die nog steeds niet is opgelost dan zijn wij bang dat die gaat verergeren."
De VVD vraagt zich dan ook hardop af of er niet eerst meer onderzoek moet komen naar de waterproblematiek in de wijk. En ook is Meijer bang dat met de huidige plannen het gebied te veel 'versteend' raakt met de woningbouw en parkeerplaatsen. "Zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen, dat is ons een stap te ver. Dat zal echt passend moeten gaan worden."

Wijkvernieuwing

De ChristenUnie wil graag weten of het college in de plannen ook kijkt naar de rest van de ontwikkeling van de wijk de Vennen. Volgens fractievoorzitter Kamminga gaan de bouw aan de Oude Velddijk en de rest van de invulling van de wijk hand in hand. "Dat geeft voor omwonenden ook een heel ander idee over de totaalbeleving daar", aldus Kamminga.
Tiemen Ensink van de duofractie PvdA/GroenLinks kon zich vinden in de woorden van Kamminga. Ook vroeg hij bij de plannen om meer participatie voor alle omwonenden. D66-fractievoorzitter Gerbrant Fennema en Robert Meijer zien niets in het plan om ook De Vennen in het totaalplan te betrekken: "Wijkvernieuwing van bovenaf opleggen dat gaat wat ons betreft te ver. Dat raakt het individueel eigendom en daar willen wij ver weg van blijven", aldus Meijer.

'Niet woningen neerplempen'

Wethouder Kosters snapt deels dat de inwoners zich tekortgedaan voelen als het gaat betrokkenheid bij het maken van de plannen. "We zijn te laat in gesprek gegaan. Dat heeft ook deels vertraging opgelopen door corona, en toen we daar een jaar geleden mee te maken kregen was alles wel een stuk anders dan nu."
Hij benadrukt dat er in het plan staat dat er zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen gebouwd worden die passend zijn voor de omgeving. "We gaan dus niet zomaar lukraak woningen neerplempen", aldus Kosters.

Groen en waterproblematiek

Ook zegt de wethouder de gevoelens van de omwonenden te snappen: "Maar we moeten op zoek naar alternatieven voor de bejaardenhuizen, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. En dan weegt het algemeen belang ook zwaar." Dat de omgeving daardoor minder groen wordt is niet anders, al belooft de wethouder in het vervolgtraject ook het groen onder de aandacht te houden.
"Het water is inderdaad ook een probleem. Daar is al onderzoek naar verricht en er komt nog meer onderzoek. Maar juist door de koppeling te maken met de Vennen en het ophogen wordt de waterproblematiek verbeterd", aldus Kosters.
De wethouder geeft ook aan de omwonenden in het vervolg beter bij het proces te betrekken. En dat als er verdere plannen gemaakt worden voor bebouwing op de Oude Velddijk, dat er dan ook meer gekeken wordt naar de Vennen. Over drie weken stemt de gemeenteraad definitief over de bouw.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl