Een fulltime baan en toch afhankelijk van de voedselbank

Actie Voedselbank
De Voedselbank is voor steeds meer mensen onmisbaar © RTV Drenthe
36 uur per week werken en toch je boodschappen niet meer kunnen betalen. Het overkwam Kim. Al een jaar of tien kampt zij met haar gezin met schulden. Een woninginbraak, een te dure huurwoning en moeizame regelingen met schuldeisers zorgden ervoor dat ze in de problemen kwam.
Kim is een gefingeerde naam. De verteller van dit verhaal wil anoniem blijven. Daarom noemen we haar echte naam en woonplaats niet.
En dan zit je dus in de schulden. Sinds oktober 2020 staat het gezin onder bewind. "Schouders eronder en niet zeuren", zo ziet Kim de komende drie jaar voor zich om uiteindelijk met een schone lei te kunnen beginnen; zonder schulden. Een fijn vooruitzicht, maar de situatie blijft lastig.
Kim is extra blij met de vele hulp die er in Nederland is voor mensen in haar situatie. "Ik houd niet graag mijn hand op en wil graag werken. Toch blijft het cru dat ik me drie slagen in de rondte werk, maar nooit geld heb voor een extraatje."

Tegenvallers en stress

Zeker het gebrek aan ruimte voor financiële tegenvallers brengt stress met zich mee. "Als de wasmachine kapot zou gaan, dan hebben we een probleem. Daarom hebben we met onze bewindvoerder afgesproken dat we van het weekgeld 10 euro apart houden voor juist zulke tegenvallers. Het is lastig dat dit van het weekgeld af gaat, maar als we er zelf geen rekening mee houden, wie doet dat dan wel?"
Waarom mag je wel van de voedselbank gebruik maken, maar een schuldhulpmaatje en inzicht in je financiën weigeren?
Kim, werkt fulltime en is afhankelijk van de voedselbank
De gaten kunnen gevuld worden met behulp van de voedselbank. Ze is blij met de hulp en de pakketten die ze ontvangt. Toch stuiten sommige gevallen die een beroep doen op de voedselbank haar tegen de borst. "Ik vind dat het uitgangspunt altijd werken moet zijn, of hulp zoeken bij schuldproblematiek. Waarom mag je wel van de voedselbank gebruikmaken, maar een schuldhulpmaatje en inzicht in je financiën weigeren? Ik vind dat hier best strenger op gescreend mag worden."

Eerlijk zijn

Daarom is er volgens haar naast een armoedeprobleem, ook een eerlijkheidsprobleem. "Er moet gericht gekeken worden per situatie. En minimumloon dient gebaseerd te zijn op levensonderhoud, niet wat je hoofd boven water houdt." Wat ze verwacht van een komend kabinet over de kwesties weet ze nog niet: "Ik wil het vooral zelf doen, op eigen benen staan, en ben erg blij met alle hulp die me toegereikt wordt."
Daarom wil ze anderen ook op het hart drukken om hulp te zoeken en voldoening uit het leven te halen. "Er zijn talloze manieren om hulp te vinden bij de gemeente, maar ook om zelf iets te kunnen betekenen. Van je hand ophouden kan niemand gelukkig worden."

Perspectief

De komende drie jaar onder bewind geven haar niet alleen perspectief, maar ook het vertrouwen dat ze na die tijd haar eigen boontjes kan doppen. "Ik werk hard, zorg dat mijn kinderen niks tekortkomen en streef naar zelfstandigheid. Juist door de bewindvoering ben ik me bewust van de waarde van geld."
In Drenthe Kiest Op Tjak gaat het vandaag over plannen van het kabinet voor mensen met een kleine beurs. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat minder mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Zit de oplossing in het verhogen van het minimuminkomen of moeten de lasten omlaag? Vanavond om 17.00 uur in Drenthe Kiest en om 20.00 uur op YouTube hoort u hier meer over.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.