Drentse wooncorporaties laten onderzoeken of hun huurders nog wel kunnen rondkomen

ASSEN - Meerdere wooncorporaties in Drenthe gaan samen met huurdersorganisaties onderzoek doen of hun huurders de huur nog wel kunnen betalen. Het is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2014.
Elles Dost, directeur van wooncorporatie Actium uit Assen, zegt een betaalbaar huis te willen aanbieden aan de huurders. "Daarom is het belangrijk dat wij weten wat de woonlasten van de huurders zijn in relatie tot hun inkomen. Daarom vragen wij naar wat ze betalen aan huur, gas, water, elektra en gemeentelijke heffing. Hoe verhoudt zich dat tot het inkomen? Wij hopen er zo achter te komen of er huurders zijn die moeilijkheden ervaren met het betalen van de woonlasten."

Betalingsrisico 
Uit het onderzoek van 2014 blijkt dat veel huurders een betalingsrisico hebben. "Dat viel tegen. Als we kijken naar onze primaire doelgroep, huurders die een inkomen hebben onder de 29.000 euro, heeft bijna de helft een betalingsrisico. Dat wil niet zeggen dat de helft in betalingsproblemen zit, maar de kans dat bij een tegenvaller betalingsproblemen voor doen, is heel erg groot. Daar zijn wij van geschrokken en wij hebben daar maatregelen tegen getroffen."

Besparen
Volgens Dost is een van die maatregelen het matigen van de huur door woningcorporaties. "Daarnaast zijn er corporaties die budgetcursussen gegeven en we investeren heel veel in duurzaamheidsmaatregelen: we isoleren de woningen en brengen zonnepanelen aan. Dat doen we zonder huurverhogingen. En we hebben een pilot in Assen gedraaid, waarbij eigenlijk bleek dat huurders tussen de 700 en 1.000 euro per jaar kunnen besparen, als je kritisch kijkt naar energiecontracten en zorgkosten. Wij zijn daarover ook in gesprek met gemeenten, want dit is niet alleen een verantwoordelijkheid voor corporaties, vinden wij."

Enquête 
Huurders hebben een brief thuis gestuurd gekregen of zijn benaderd per mail om de enquête in te vullen. "Er zijn diverse mogelijkheden om mee te doen. Op de website van de woningcorporaties kun je de enquête eveneens vinden."
Deel dit artikel: