Ansen ziet kansen in aanleg zonnepark

ANSEN - Dorpscoöperatie Energie(k)Ansen gaat de discussie aan om bij het dorp één of twee zonneparken aan te leggen. In totaal gaat het om een oppervlak van ongeveer één hectare.
Energie(k)Ansen is in 2014 voortgekomen uit de werkgroep Duurzaam Ansen. Die gaf informatie en hulp bij energiebesparingsmaatregelen. Met de coöperatie kreeg het dorp daarna toegang tot de subsidiepot voor duurzame energie (SDE) van het Rijk. Subsidie was toen nodig voor de aanleg van 600 zonnepanelen op het dak van een boerderij van Het Drentse Landschap bij Rheebrugge. Op 6 juni is de officiële ingebruikname van een tweede serie van 400 zonnepanelen op een ander dak van die boerderij.

Overleg met dorp
Maar Energie(k)Ansen wil meer. Het heeft zichzelf de doelstelling opgelegd in 2020 energieneutraal te zijn. Omdat dat met zonnepanelen op daken alleen niet lukt, zoekt het nu in overleg met de 300 dorpsgenoten naar een geschikte locatie voor een paar kleine zonneweides.

Voorzitter Albert Smand: "Met een coöperatie heb je ook een soort democratie, omdat je leden nodig hebt en ledenvergadering houdt. We praten met het hele dorp, iedereen is welkom op onze vergaderingen. En dan informeren we het dorp over onze initiatieven en onze voortgang."

Veel goede wil
"We ontmoeten heel veel goede wil. Ook veel mensen die zeggen: we wachten wel even af. Maar ook veel mensen die zeggen: heel goed, we doen graag mee. Als je het hebt over zonneweides dan heb je het toch over het onttrekken van grond aan de oorspronkelijke bestemming. Dan proberen we toch de mensen te overtuigen waarom het nodig is."

De coöperatievorm van Ansen past goed in het beleid van de gemeente De Wolden. Commerciële zonneparkinitiatieven zijn er zelfs niet toegestaan. Bovendien geldt een maximum omvang van twee hectare.

Je kunt wel groot, groter, grootst willen, maar juist in de kleinschalige landschappen van Drenthe past het
Reinder Hoekstra


De natuur- en Milieufederatie Drenthe juicht de werkwijze van de coöperatie in Ansen toe. Reinder Hoekstra: "Het gebeurt nog heel weinig dat de omgeving het inititatief heeft bij de ontwikkeling van zonneparken. In Zeijen en ook in Emmen en Assen-Zuid gebeurt het en ook over de grens in Groningen wel. Maar de belangstelling voor coöperatieve ontwikkeling neemt wel toe, omdat heel veel mensen een aandeel willen hebben in de duurzame energievoorziening."

In onderstaande kaart een overzicht met (potentiële) zonneparken in Drenthe. Klik op een cirkel voor meer informatie. Het bericht gaat verder onder de kaart.


"Het is ook aantrekkelijk als je kunt investeren en je wilt ook mee bepalen wat er in de omgeving gebeurd. Alle kleine beetjes helpen. Ook als het gaat om de impact op het landschap. Je kunt wel groot, groter, grootst willen, maar juist in de kleinschalige landschappen van Drenthe past het."

Weerstand
Hoekstra: "Waar het ontbreekt en projectontwikkelaars of grondeigenaren een groot park neerzetten en de omgeving alleen een beetje kan meedoen, dan roept het juist veel weerstand op. Dan is het zonnepark niet van hen, dan is het tegen hen. Dan kunnen ze niet profiteren, maar hebben ze alleen de lasten. En dan ontstaat ook vertraging in de plannen en dan krijg je dat de duurzame energie-ontwikkeling vooral weerstand oproept en dat is niet goed."

Het zonnepark in Ansen is nog in een 'prematuur stadium', zegt Smand. "Er zullen mensen zijn die het niet goed vinden. Maar of ze er dwars voor gaan liggen, dat kan ik niet inschatten. Het is ieder zijn goed recht, dat is ook prima. We verwachten geen protestbeweging. Maar het kan wel zijn dat omwonenden zeggen we willen het niet zo of niet daar."

Een miljoen kilowattuur
Smand: "Als we energie-neutraal willen worden, dan moet je er wat aan doen. En lang niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. We hebben nog een miljoen kilowattuur groene stroom nodig, dat is ongeveer één hectare. Meer hebben we niet nodig in Ansen."

"Ik denk dat we qua elektriciteit 2020 wel halen. Wat gas betreft is dat een wat langere termijn. Maar als onze inwoners ook meedoen met de aanschaf van warmtepompen, dan denk ik dat we met het biovergistingsverhaal dat we ook in de steigers hebben staan een heel eind komen."